31. Ulusal Bilişim Kurultayı

2020

’ye 

doğru koşar adım

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

YIL 42 • SAYI 171 • ARALIK 2014