BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

19

2014 ARALIK

18

e-Ticaret Yasası yayınlandı 

Yaklaşık dört yıldır 

beklenen yasa, 5 Kasım’da 

yayınlanırken 1 Mayıs 

2015’te yürürlüğe girecek. 

Yasa, e-ticaretin yanı 

sıra elektronik araçlarla 

yapılan sözleşmeler ve 

e-ticarete ilişkin bilgi verme 

hizmeti sunanlara da bazı 

yükümlülükler getiriyor.

E

-

ticaret yapan firma ve tüketicilerin bir süredir Elektronik Ticaret (E-Ticaret ) Yasası yayınlandı. 

Aralık 2010’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmesine karşın dört yıldır 
gündemde kendine yer bulamayan, Ekim 2011’de tekrar TBMM’ye gelen, 2013 yılının Ocak 

ayında uygulamaya girmesi beklenen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Yasa, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın Türkiye’de elektronik ticaretin sağlıklı 
şekilde canlanması için gereken ortamı sağlamaya büyük katkı yapması 
bekleniyor.
16 maddeden oluşan Yasa, e-ticarete düzenleme getirmesinin yanında, 
elektronik araçlarla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi 
verme hizmeti sunanlara yönelik bazı yükümlülükler getiriyor. Elektronik hizmet 
alıcısının, satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi ve onu yanıltabilecek 
bilgilerin önüne geçilmesi hedeflenen yasada, istenmeyen elektronik postalara 
ilişkin de önemli düzenlemeler yer alıyor.
Yasaya göre, hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin 
yapılmasından önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak 
tanıtıcı bilgileri sunacak. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden 
onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir 
gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Yasadaki 
yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, bin 
ila 15 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Ticari elektronik 
iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onayları alınmadan gönderilmesi 
halinde para cezası 10 katına kadar artırılacak.

TÜBİSAD:

 

e-Ticaret Yasası, sektör için bir dönüm noktası olacak

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), TBMM tarafından kabul edilen 
ve 1 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek e-Ticaret kanun tasarısını 19 
Kasım 2014’te değerlendirdi.  
 e-Ticaret Yasası’nın sektör açısından önemli bir başlangıç noktası olduğunu 
dile getiren TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, tüketici 
haklarının daha fazla korunması ve sağlıklı ticaret ortamının kurulması 
açısından yasanın kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

E-Ticaret Yasası ile birlikte ilk kez  e-ticaretin doğasına has yasal düzenlemeler getirildiğini belirten 
Cılız, böylece e-ticaret firmaları için yasal hükümlerin belirli olduğu bir çerçeve çizildiğini, firmaların 
da buna uygun bir şekilde faaliyetlerine yön vereceği görüşünü kaydetti. 
Bu kanundan en fazla kullanıcıların yarar göreceğine işaret eden Cılız, değerlendirmesine şöyle 
devam etti:
“Kanunun, tüketici nezdinde e-ticareti daha güvenilir kılmak üzere; elektronik ticaret hizmeti 
sağlayıcılarının, bilgi verme yükümlülüklerini, sipariş esaslarını, aracı hizmet sağlayıcılarının 
yükümlülüklerini ve ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin kuralları düzenlediğini belirtti. Bu 
düzenlemelere uymayan firmalar, bundan böyle yasayla açık şekilde tanımlanmış cezai yaptırımlarla 
karşılaşacak.
Yasa, elektronik ticaret ile satın alma yapan müşterilerin, bilgilerinin saklanması ve güvenliği 
konusunda firmaları kesin şekilde sorumlu tutacak. Bu sayede, elektronik ticaret müşterilerinin, 
ticari amaçlı SMS, e-postalar ve sesli aramalara arzu ve istekleri dışında maruz kalmalarının önüne 
geçilecektir.”