BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

21

2014 ARALIK

20

M

erkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin 

(Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Genel Kurul 

toplantısı, 27 Kasım 2014’te Brüksel’de gerçekleştirildi. 33 Avrupa ülkesi ve 350 

binin üzerinde BT uzmanının üyesi olduğu CEPİS Genel Kurul toplantısına Avrupa’nın 

32 farklı ülkesinden gelen bilişim teknolojileri (BT) sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve 

temsilcileri katıldı. 

Avrupa bilişim politikalarına yön veren CEPIS’te 5 yıldır Türkiye’yi temsil eden Türkiye Bilişim 

Derneği (TBD) Başkan Yardımcısı R. Erdem Erkul, Genel Kurul’da  2 Başkan Yardımcılığı için 

gösterilen 6 adaydan biri oldu. Yapılan oylama sonrasında Erkul, Başkan Yardımcılığı’na seçildi. 

CEPIS’in Kasım 2014’te Cenevre’de yapılan toplantısında Erkul, başkan yardımcılığına aday 

gösterilmişti.

Dr. R. Erdem Erkul kimdir?

1980 yılında Ankara’da doğdu. 

İşletme, Kamu Yönetimi ve 

Siyaset Bilimi alanlarında Lisans 

ve Lisans sonrası eğitimlerini 

tamamladı. Harvard Universitesi’nde 

Ekonomik Kalkınma için İnovasyon 

Programı’na ve e-Devlet 

Merkezi’nde çalışmalara katıldı. 

Girişimci olan Erkul, dünyanın 

önemli uluslararası e-devlet 

portallarından birisi olan digital-

government.net’in de kurucusu ve 

editörü. Sivil toplum çalışmalarına 

önem veren ve aktif katılan Erkul, 

Türkiye Bilişim Derneği Başkan 

Yardımcısı olmasının yanında, 

ülkemizde veAvrupa`da gençlere, 

engellilere ve yaşlılara yönelik 

birçok sosyal projeye imza attı.

TBD Başkan Yardımcısı Erkul, 

CEPİS yönetimine girdi

Türkiye’yi Avrupa 

Profesyonel 

Bilişim Dernekleri 

Konseyi’nde 

temsil eden TBD 

Başkan Yardımcısı 

Erdem Erkul, aday 

gösterildiği Konsey 

Başkan Yardımcılığı’na 

seçildi.