AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

27

2014 ARALIK

26

Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendiren 
uzmanların TBD çatısında bulunup 
buluştuğuna değinen Tabak, “Yeni uzmanların 
da yetişmesi için kurumsal bir model ortaya 
konmuş ve uygulamaya alınmıştır. TBD bu 
yapısıyla bir okul olarak da görülmelidir. 
Çalışma gruplarındaki bin beş yüz gönüllü 
uzman ile Türkiye’nin sivil bilişim ordusu 
kurulmaya başlamıştır” diye konuştu. 
Tabak, TBD’nin önümüzdeki dönemdeki yeni 
hedefinin, “Yüz bin üye” olacağını duyurdu.
“Bilişim ile kalkınacaksak, atılım için bilişim 
teknolojilerinden yararlanacaksak, özellikle 
de ‘yerli bilişim endüstrisi’ ile bunu başarmak 
zorundaysak böyle bir orduya gereksinim 
duyacağımız ortadadır. Bilişim alanında 
tüketen değil, üreten, ürettiğini yurtdışına 
satan bir ülke olmak zorundayız” vurgusunda 
bulunan Tabak, önümüzdeki yıl da Kurultay ve 
CITEX Fuarı’nın birlikte gerçekleştirilmesinden 
yana olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönem 
başkanlığa aday olduğunu açıklayan Tabak, 
“Kısmetse, başkanlığım döneminde bu 
birlikteliğin sürmesini tercih ederim” ifadesini 
kullandı. 
Tabak, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı 
çalışmalarının dernekteki seçim 
atmosferinden etkilenmeden başlaması 
gerektiğine de işaret etti.

-Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) bu yıl 
31.’sini gerçekleştirdiği Ulusal Bilişim 
Kurultayı ve CITEX Ankara Bilişim Fuarı, 3 
bin beş yüze yakın katılımcı ile Ankara’da 
dört gün süren bir etkinlikte gerçekleşti. 
Kurultaydan hedeflediğiniz sonucu alabildiniz 
mi? İlgi yeterli miydi sizce?

-Bilişim’2014 etkinliklerini bir bütün 
olarak değerlendirmek gerekir. Geleceği 
şekillendirmek üzere gerçekleştirdiğimiz 
Kurultayı değerlendirmeden önce, geçmiş 
kurultaylarda da hep gelecek konusunun 
işlendiğini unutmamalıyız. 1976 yılında 
başlayan TBD Ulusal Bilişim Kurultayları 

başlangıçta 2 yılda bir yapılırken 1992’den 
itibaren her yıl yapılmaya başlandı. Bu 
ilk kurultaylardan beri ülkemizi bilişim 
toplumuna dönüştürme hedefi değişmedi. 
Bu yönüyle baktığımızda içinde kurultayın 
da olduğu Bilişim’2014 etkinliği ele aldığı 
konularla, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin 
kalkınması için bilişim teknikbilimini bir 
araç olarak kullanma hedefiyle yapılan 
oturumları içermiştir. Etkinliğin sonuçları 
zamanla görülecektir. Başlatılan çalışmaların 
meyveleri yakında ortaya çıkacaktır.
 
Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşmeyi de 
içeren “Sayısal Gündem 2020” ana teması 
kapsamında geçtiğimiz yıl oluşturulan 
çalışma gruplarının düzenlediği çalıştaylara 
ilgi beklenenin üzerinde oldu. Bilişim’2014 
etkinliği yalnızca TBD 31. Ulusal Bilişim 
Kurultayı’ndan oluşmadı. TBD 4. Genç 

Bilişimciler Kurultayı ve Çocuk ve Bilişim 
Etkinlikleri ile Mobil Hackhathon ve Microsoft 
Dev Camp yarışmaları da gerçekleştirildi. 
Ayrıca, Bilişim’2014 etkinliğiyle birlikte, aynı 
mekânda gerçekleştirilen CITEX Ankara 
Bilişim Fuarı da etkinliğin zengin içeriğine 
renk kattı. 

Eş zamanlı gerçekleştirilen oturum sayısının 
çok olması katılımcıların yoğun ilgisinin 
dağılmasına neden oldu.  Oturumları 
kaçıranlar için yakında etkinlik web 
sayfasında video kayıtlarını yayınlayacağız. 
Açılış töreninde yer alan işitme engelli 
çocuklarımızdan oluşan grubun işaret diliyle 
aktardığı İstiklal Marşımız duygusal anların 
yaşanmasına yol açtı.
 

-AB’nin “Sayısal Gündem 2020” teması 
etrafında düzenlenen etkinlikte, TBD 

tarafından 40 uzmanlık grubu kuruldu. 
Türkiye’de henüz uzmanı bulunmayan 
konularda uzman yetiştirme misyonuyla 
yaklaşık bin beş yüz uzman Bilişim 2014 
Kurultay’ına katıldı ve çalışmalara başladı. 
Bu çalışmaların seyri ve süreci nasıl olacak? 
Nasıl bir sonuç elde edilmesi planlanıyor?

-TBD olarak bazı alışkanlıklarımızı 
değiştirerek çalışmalarımızı sürdürme kararı 
aldık. Klasik anlamdaki çalışma gruplarının 
yapısı yeniden ele alınarak AB’nin “Sayısal 
Gündem 2020” ana teması altındaki yedi 
ana başlıkta gruplanan toplam 132 konuyu 
bizler 40 uzmanlık grubunda birleştirerek ele 
almaktayız. TBD’nin geleneksel çalışma biçimi 
olan “gönüllülük” ilkesi bu noktada bir kez 
daha güçlü olarak karşımıza çıktı. Bin beş yüzü 
aşkın uzman, sizin de belirttiğiniz gibi, henüz 
ülkemizde uzmanı dahi olmayan konularda 
kolları sıvayarak çalışmalara başladı. 
Çalışmalarda hedef 2020 yılı.

Ülkemiz siyasi otoritesinin ortaya koyduğu ve 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 
2023 hedefleri ile örtüde örtüşüyor.
Uzmanlık gruplarındaki yapılanma konu 
uzmanlarından oluşanların yanı sıra 
uzmanlık grubunun üstlendiği konuda 
kendisini yetiştirmek, geliştirmek isteyen 
yani konuyu öğrenip uzmanlaşmak isteyenler 
de çalışmalara katılıyor. Böylece uzmanlık 
grubunun çalışma konusunu bugün için 
öğrenenler, yarının uzmanı olarak bu bayrak 
yarışını sürdürebilecekler. Her çalışmada 
olduğu gibi hazırlanacak raporlar ile gereken 
düzenlemelerin yapılması için baskı grubu 
olarak çalışacağız. Hedefimiz 40 yıl önce 
olduğu gibi bugün de gönenç içinde yaşayan, 
mutlu bir topluma, “Bilişim toplumu”na 
dönüşümü sağlamak.

-Dijital sanat ve fikri haklar, çocukların 
çevrimiçi güvenliği, bilişim okur-yazarlığı, 
kamu verilerinin yeniden kullanımı, savunma 
teknolojileri, kamu teşvikleri, bulut bilişim 
ve büyük veri, 4G ve daha birçok başlıklarda 

SÖYLEŞİ