AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

29

2014 ARALIK

28

kurulan uzmanlık grupları, kamu ve özel 
sektörün uzman ihtiyacını karşılayacak 
deniliyor. Bu nasıl gerçekleştirilecek? 
Sanıyorum bir eğitim süreci de olacak? 
Uzmanlık gruplarının raporları ve tavsiyeleri 
kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?

-Düzenlenen çalıştaylarda tutulan rapor ve 
çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlar, grup 
yöneticileri tarafından yine kurultay sırasındaki 
değerlendirme oturumlarında ele alındı. Elde 
edilen sonuçlar, izlenecek yol haritası, atılacak 
adımlar basın ile paylaşılarak kamuoyunun 
bilgi ve değerlendirmesine sunulacak. 

Bu gruplar yalnızca tek yönlü çalışan yapıda 
oluşturulmadı. Uzmanlar ile konuya ilgi duyup 
öğrenmek isteyenler bir arada çalışıyor. 
Deneyimler ve birikimler paylaşılıyor. Bir çeşit 
usta-çırak ilişkisi olarak da değerlendirilebilir. 
Gruplarda akademisyenler, öğrenciler, STK 
temsilcileri, özel sektör, kamu kurum ve 
kuruluşlarından ilgililer birlikte çalışıyor. Bu 
çalışmalar sonucunda yeni uzmanlık alanları, 
yeni eğitim alanları ve en önemlisi yeni Ar-Ge 
konuları ortaya çıkacak. 

Firmalarımız, üniversiteler yeni konular 
üzerinde araştırmalar yapıp yeni ürünler 
geliştirmek için bu ortamların sağladığı 
sinerjiden en üst düzeyde yararlanarak 
işbirliği içinde olacaklardır.

-TBD, “Türkiye’nin bilişim geleceğini 
şekillendiren uzmanlar yetiştiriyoruz” 
iddiasında bulundu. Dernek çatısı altında 
çalışacak bu uzmanlık grupları, AB Sayısal 
Tek Pazar dahilindeki 132 hedefi takip edecek 
deniliyor. “Etkinliğinize gönüllü olarak katılan 
bin beş yüz uzmanla, Türkiye’nin sivil bilişim 
ordusunu kuruyoruz” açıklaması yapıldı. 
Bütün bunlar ne anlama geliyor?

-TBD on bini aşkın bireysel üyesi olan bir sivil 
toplum kuruluşudur. Bilişim alanında 200 bin 
uzmanın çalıştığı hesaplanan ülkemizde, üye 
sayısı olarak yeterli olmamakla birlikte güçlü 

ve etkili bir dernek olduğumuzu düşünüyorum. 
Ülkemizin nüfus yapısı, yetişmiş insan gücü 
ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendiren 
uzmanların TBD çatısı altında bulunduğu 
ve buluştuğu düşünülebilir. Ayrıca yeni 
uzmanların da yetişmesi için kurumsal 
bir model ortaya konmuş ve uygulamaya 
alınmıştır. TBD bu yapısıyla bir okul olarak 
da görülmelidir. Çalışma gruplarındaki bin 
beş yüz gönüllü uzman ile Türkiye’nin sivil 
bilişim ordusu kurulmaya başlamıştır. TBD’nin 
önümüzdeki dönemdeki yeni hedefi, “Yüz bin 
üye” olacaktır. Bu hedef bugünün değil, 1968 
yılında Onursal Başkanımız ve Kurucumuz 
Sayın Aydın Köksal tarafından ortaya konan 
“Bilişim teknikbilimini ulusal bir kalkınma 
aracı olarak kullanacağız” vizyonunun doğal 
sonucudur. Bilişim ile kalkınacaksak, atılım 
için bilişim teknolojilerinden yararlanacaksak, 
özellikle de “yerli bilişim endüstrisi” ile bunu 
başarmak zorundaysak böyle bir orduya 
gereksinim duyacağımız ortadadır. Bilişim 
alanında tüketen değil, üreten, ürettiğini 
yurtdışına satan bir ülke olmak zorundayız.

-Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX Ankara 
Bilişim Fuarı konsepti gelecek yıllarda da 
devam edecek mi? Önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilecek Ulusal Bilişim Kurultayı 
nasıl olmalı sizce?

-2015 yılı ilk aylarında TBD’de şube ve 
merkez genel kurulları yapılacak. Yeni dönem 
yönetimleri belirlenerek göreve başlayacak. 
Bu nedenle, kurultay ve CITEX Fuarı’nın 
birlikte yapılması için bağlayıcı olmayan bir 
niyet anlaşması söz konusudur. 

Benim gönlümden geçen önümüzdeki yıl 
da kurultay ve CITEX Fuarı’nın birlikte 
gerçekleştirilmesidir. Önümüzdeki dönem TBD 
Başkanlığı için adayım. Kısmetse, başkanlığım 
döneminde bu birlikteliğin sürmesini tercih 
ederim. TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı 
çalışmaları bu seçim atmosferinden 
etkilenmeden başlamalıdır.

 Bunun için uzmanlık gruplarımız ve diğer 
çalışma gruplarımızın sağlayacağı içeriğin 
yanı sıra, geçmiş kurultaylarda olduğu 
gibi, Danışma Kurulu toplanarak görüşler 
alınacak ve kurultay kapsamı sektördeki tüm 
paydaşlarla birlikte belirlenecektir.

-Eklemek istediğiniz başka konular olacak 
mı?

-Bilişim’2014 Etkinliklerinin Ankara’da bir 
fuar ile birlikte gerçekleştirmesi için TBD ile 
işbirliği yapan GL Events firması yönetici ve 
çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederim. 

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için her 
zaman destek olan, en sıkıştığımız anda 
yanımızda yer alan TBD Başkanımız Sayın 
Turhan Menteş başta olmak üzere TBD 
Yönetim Kurulu Üyelerine, Şube Başkan ve 
Yöneticilerine, Etkinlik Yürütme Kurulu’nda 
gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarıma, 
TBD çalışanlarına, TBD Genç Grubu üyelerine 
ve etkinliğimize konuşmacı, oturum yöneticisi, 
katılımcı olarak katılan üyelerimize, bizi 
destekleyen tüm sponsorlarımıza ve sizin 
kimliğinizde basınımızın değerli üyelerine de 
teşekkür ederim... 

SÖYLEŞİ