AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

33

2014 ARALIK

32

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

AP’den arama motorlarına çağrı

“Dijital pazarda 
tüketicilerin 
haklarının 
korunması” 
kararında Avrupa 
Parlamentosu, 
İnternet arama 
motorlarına 
“Arama” 
ve “ticari 
faaliyetlerini” 
birbirinden 
ayırma çağrısında 
bulundu.

A

vrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulu’na 
sunulan “Dijital pazarda tüketicilerin 
haklarının korunması” başlıklı karar tasarısı, 
174’e karşı 384 oyla kabul edildi. Tasarıda, 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na ve AB 

ülkelerine “Gelişen Avrupa dijital pazarının gelişiminin 
önündeki engelleri kaldırma” çağrısı yapıldı. AP, 
kabul ettiği internetteki arama faaliyetlerine daha sıkı 
kontrol getirilmesine yönelik karar ile, internet arama 
motorlarına “arama” ve “ticari faaliyetlerini” birbirinden 
ayırma çağrısını da onayladı.

Tasarıya ilişkin yapılan tartışmalarda AP üyeleri, 
internet şirketlerinin piyasadaki baskın konumlarını 
kötüye kullanmamalarının engellenmesi gerektiğini 
vurgulanırken AB rekabet kurallarının güçlendirilmesi 
ve internet arama motorlarının diğer ticari faaliyetlerden 
ayrılması gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Parlamenterler, internet arama motorlarının sıralama, 

listeleme ve değerlendirme faaliyetlerini şeffaf 
şekilde gerçekleştirmesi ve aramalarda çıkan 
sonuçlarda ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin 
altını çizdi.

Tırmanan gerginlik

AP’de kabul edilen tasarı taslağının daha önce 
sızdırılması üzerine tasarıyı kaleme alan Alman 
muhafazakâr Milletvekili Andreas Schwab ve 
İspanyol Liberal Milletvekili Ramon Tremosa, 
ideolojik olarak Google’a karşı olmadıklarını, karşı 
oldukları şeyin tekelleşme olduğunu belirterek, 
faaliyetlerin ayrılması önerisinin önerilerden sadece 
biri olduğunu açıklamıştı. Avrupa Komisyonu’nun 
dijital ekonomiden sorumlu komiseri Günter 
Oettinger ise, faaliyetlerin ayrılması önerisine 
doğrudan karşı çıktığını belirtip bu tür önlemlerin 
pazar ekonomisinin değil, planlı bir ekonominin 
enstrümanı olduğunu söylemişti.
Google, Avrupa arama pazarının yüzde 90’ını 
kontrol altında tutuyor. Bu konu hakkında, 
Avrupa Komisyonu, tekelleşmenin engellenmesi 
yasaları çerçevesine uzun süredir bir soruşturma 
yürütüyordu. Google aynı zamanda, AB içinde 
faaliyet gösteren yerel domain’lerde olduğu gibi, 
arama sonuçlarının Google.com adresinden de 
silinmesi öneren “unutulma hakkı” konusunda da 
soruşturma altındaydı.