e-endüstri

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

39

2014 ARALIK

38

Endüstriden Haberler

Endüstriden Haberler

olarak kendini ev pazarında konumlandırıyor.
Diğer taraftan Apple geçtiğimiz geliştirici 
konferansında yeni ev otomasyon teknolojisini 
duyurdu. Bu yeni teknoloji HomeKit adı verilen bir 
ağ protokolünü içinde barındırıyor ve insanların 
evlerindeki cihazları mobil uygulama kullanarak 
yönetmesine olanak tanıyor.

33 milyar nesne bağlanacak

2020 yılında 26 milyar üzerinde nesnenin internet 
üzerinden birbirine bağlanacağı öngörülüyor. 
Bunun üzerine bilgisayarlar ve cep telefonları 
eklendiği zaman rakam 33 milyara ulaşıyor.
Nesnelerin interneti ağırlıklı olarak ABD ve 
Avrupa’da hızla gelişiyor. Bunun yanında Çin de 
nesnelerin internetine ağırlık veren ülkelerden 
birisi. Çin 2015 yılında nesnelerin interneti için 
606 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor. Çin’in 
Sichuan Eyaletinde kurulan Chengdu Nesnelerin 
İnterneti Enstütüsü bir sağlık kapsülü üzerinde 
çalışıyor. Chengu köyünde ilk kez pilot olarak 
denenecek bu kapsül insanların kapsüle girerek 
sağlık taramasından geçmesine olanak 
tanıyacak. Kapsüle giren hasta uzak noktadaki 
bir doktor tarafından muayene edilecek ve 
ilaç reçetesini alabilecek.
Gartner’a göre nesnelerin internetinde en 
fazla büyüyecek aranlar: üretim, sağlık ve 
sigorta sektörü. Nesnelerin internetini 
kullanan üreticiler üretim aşamalarının 
tamamından haberdar olabilecek ve stok 
durumlarını anlık olarak görebilecekler. 
Bu sayede üreticiler pazar ihtiyaçlarına 
daha hızlı bir şekilde tepki verebilecek. 
Sağlık sektöründe de nesnelerin interneti 
için büyük fırsatlar bulunuyor. Kişinin kalp 
atışlarını, tansiyonunu ve ateşini ölçen 
giysiler ve ilacın kullanıp kullanılmadığını 
tespit eden akıllı ilaç kutuları, gelecekte 
bizi bekleyen teknolojilerden sadece bazıları. 
Akıllı evler de nesnelerin internetinin yaygın 
kullanılacağı bir alan. Yakın gelecekte evlerdeki 
tüm cihazlar birbirleriyle haberleşecek ve uzaktan 

yönetilebilecek. Deloitte & Touche’un öngörülerine 
göre akıllı ev pazarının sadece Avrupa’da 4.1 milyar 
Euro’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Standart sorunları

Nesnelerin internetindeki en büyük sorunlardan 
birisi standartların henüz tam olarak belirlenmemiş 
olması. Nesnelerin internetinin yaygınlaşması için 
değişik üreticilerin ürettiği cihazların birbirleriyle 
konuşabilmesi gerekiyor. Bu alanda kullanılacak 
anahtar teknolojilerden birisi RFID teknolojisi. 
IDTechEx araştırma firmasının verilerine göre, 2014 
yılında 8.89 milyar dolar olan RFID pazarının 2024 
yılında 27.3 milyar dolara 
çıkması bekleniyor. 

Bunun yanında RFID tek standart da değil. 
Cihazlardaki sensörler WLAN, NFC, Bluetooth ve 
Zigbee kullanarak da birbirlerine bağlanıyorlar. 
Pazar araştırma şirketi Navigant Research 2012 
yılında dünyada 40 milyon üzerinde cihazın Zigbee 
kullandığını belirtiyor. Bu rakamın 2020 yılında 
200 milyona ulaşması bekleniyor. Cihazların 
bağlantıları konusunda yeni teknolojiler üzerine 
de çalışılıyor. Washington Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar herhangi bir batarya kullanmadan 
diğer cihazlarla kablosuz iletişime olanak tanıyan 
bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar.

Güvenlik riski

Nesnelerin internetinin yaygınlaşması ile güvenlik 

soruları da gündeme geliyor. Tüm cihazların 

internete bağlı olması güvenlik risklerini 

de beraberinde getiriyor. Ulaşım, 

enerji gibi kritik uygulamalardaki 

cihazların halka açık bir ağda 

yer alması yeterli güvenlik 

önlemleri alınmadığı 

takdirde çok tehlikeli 

sonuçlar yaratabilir. Buna 

rağmen firmalar henüz 

nesnelerin internetinin 

güvenliği konusunda 

çok hazırlıklı değiller. 

Spiceworks adlı 

araştırma firmasının 

yaptığı anket 
firmaların bu konuda 
bilinçsiz olduğunu 

gözler önüne seriyor. 

Ankere katılanların 

yüzde 59’u nesnelerin 

interneti konusunda 

özel bir güvenlik 

çalışması yapmadıklarını 

belirtmiş. Diğer taraftan 

üreticiler de güvenlik 

konusunda yetersiz durumda. 

HP’nin yaptığı bir çalışmada 

internete bağlı cihazlarda ortalama 25 güvenlik 
açığı tespit edildi. Güvenlik açıklarının başında 
zayıf kriptolama, kişisel verilerin gereksiz yere 
saklanması, zayıf şifreler ve sorunlu kullanıcı 
arabirimleri geliyor.

Türkiye’deki durum

Türkiye’de nesnelerin interneti henüz Avrupa 
ve ABD seviyelerine gelmiş durumda değil. 
Ülkemizdeki en yaygın makinadan makinaya 
iletişim araç takip sistemlerinde kullanılıyor. Diğer 
yandan GSM operatörleri nesnelerin internetinin 
yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar 
yapıyorlar. Nesnelerin internetinin hem bağlantı 
yapısının hem de veri depolamasının bulut 
üzerinde yapılması için çalışmalar yapan Turkcell, 
akıllı araç, akıllı bina, akıllı endüstri, akıllı enerji ve 
akıllı sağlık konusunda çözümler sunuyor. 

Avea da, makinalar arası iletişime önem veren 
operatörlerden birisi. THY’ye yemek servisi sunan 
Do&Co firmasının araçlarının hava alanı içindeki 
takibi Avea tarafından sağlanıyor. Avea’nn ayrıca 
Eyüp Belediyesi’nde başlattığı bir akıllı belediye 
projesi bulunuyor. Bu projede çöp toplama 
hizmetlerinin optimizasyonu hedefleniyor.

Ülkemizin diğer büyük operatörü Vodafone ise 
nesnelerin interneti konusunda global ağından 
yararlanıyor. Vodafone Türkiye’den hizmet alan 
firmalar Vodafone global ağı sayesinde tüm 
dünyada bu çözümden faydalanabiliyor.
Nesnelerin interneti önümüzdeki döneme 
damgasını vuracak. Geleneksel internet bize 
teknolojik atılım konusunda büyük faydalar 
sağladı. Nesnelerin internetinin yaygınlaşması ile 
teknolojik gelişim katlanarak artacak.