AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

61

2014 ARALIK

60

sorarak başlayabilirsiniz [12]. Kurumunuzda, şirketinizde;

• Liderler, ürün, hizmet, süreç, iş modeli yenilikçi fikirler üretmede iyi bir geçmişe sahiptir
• Liderler, işe alma sürecinde yaratıcı ve yenilikçi yetkinliği ortaya çıkarmaya odaklanırlar.
• Yaratıcılık, yenilik yetkinliği, personel performans sisteminin önemli bir parçasıdır. 
• Farklı ürün, şirket veya endüstriyel alanlardan analoji yaparak çok farklı fikirler üretecek beyin 

fırtınaları yapılır.

• Çalışanlar statüko ve geleneksel iş yapış biçimlerini zorlayacak sorular sormaya teşvik edilir.
• Çalışanların müşteri, rakip, tedarikçilerin faaliyetlerini gözlemleme fırsatları verilerek yeni fikirler 

üretmesi desteklenir.

• Kurum dışından ürün ve süreçlerle ilgili yeni fikirler toplamak için ağ (network) yönetimi kurumsal bir 

sürece dönüştürülmüştür.

• Herkesten, ürün, hizmet ve süreçlerle hakkında yaratıcı fikirler önermesi beklenir.
• Risk alınması desteklenir.

Kaynakça

[1] ‘Teknoloji ve Yenilik Yönetimi’, Frederick Betz, TÜBİTAK Yayınları, (2007)
[2] ‘Technology Management Framework’, R.Phaal, C.J.P.Farrukh, D.R.Probert, Technological Forecasting and 

Social Change, (2004)

[3] ‘Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology’, H.W.Chesbrough, Harward 

Business Review, Nisan 2003

[4] ‘Boeing’s Global Enterprise Technology Process’, J.Lind, Research Technology Management, (2006).
[5] ‘Connect and Develop: Inside Procter & Gamble’s New Model for Innovation’, L.Huston, N.Sakkab, Harvard 

Business review, (Mart 2006), ve http://pgconnectdevelop.com

[6] ‘Patterns of Industrial Innovation’, W.JAbernathy, J.M.Utterback, Technology Review, (1978)
[7] ‘Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established 

Firms’, R.M.Henderson and Kim B.Klark

[8] ‘The Innovator’s Solution, C.M.Christensen, M.E.Raynor, (2003)’
[9] ‘Reinventing Your Business Model’, M.W.Johnson, C.M.Christensen, H.Kagermann, Harvard Business Review, 

Aralık 2008

[10] ‘The Capitalist’s Dilemma’, C.M.Christensen, D.B.Bever, Harvard Business Review, Haziran 2014
[11] ‘The Innovator’s DNA’, C.M.Christensen, J.Dyer, H.Gregersen, (2011)
[12] 

www.tuik.gov.tr

[13] 

www.tubitak.gov.tr/tr/haber/turkiyenin-girisimci-ve-yenilikci-50-universitesi-aciklandi

[14] 

http://inovasyon.iso.org.tr

[15] ‘The Global Competitiveness Report 2013–2014’ World Economic Forum