AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

73

2014 ARALIK

72

TBD, bünyesindeki uzmanlık gruplarıyla 

Türkiye’nin geleceğine yön veriyor

İlk defa 10 Bakanlığın desteğini alan Bilişim’2014, akademik çevreler, 
özel sektör ve kamu kurumlarını buluşturdu. Etkinlikte, AB’nin “Sayısal 
Gündem 2020” hedefine uygun olarak Türkiye’nin atması gereken adım, 
rol ve öncelikler, tartışmaya açıldı. 6-9 Kasım’da Ankara’da 3 bin 500 
ziyaretçinin izlediği etkinlikte, 350 konuşmacı 33’ü çalıştay olan 78 
oturum ve 17 panelde konuşup 9 oturumda 40 bildiri sundu. TBD, Türkiye 
bilişim sektöründe hiç konuşulmayan konuları, bünyesinde oluşturduğu 
40 uzmanlık grubundaki bin 500 uzmanla inceleyip Türkiye’nin bilişim 
geleceğinin şekillendirilmesini koordine etmeye çalışacak.

B

ilişime taraf tüm kesimlerin sinerjisiyle, Türkiye bilişim sektörü 
tarihinde her biri bir “kilometre taşı” olan bir Ulusal Bilişim Kurultayı 
daha yapıldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976 yılından 
beri geleneksel olarak düzenlenen 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nı da 

kapsayan “Bilişim 2014” etkinliği, 6-9 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Ticaret 
Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) gerçekleştirildi. 
Bilişim’2014 etkinliğinde ilk kez TBD, Ankara’ya yakışan kapsam ve büyüklükteki 
bir bilişim fuarını gerçekleştirdi. TBD, Serenas Grup bünyesindeki GL Events 
firması ile işbirliğine giderek, CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı’nı, 31. Ulusal 
Bilişim Kurultayı ile birlikte yaptı. Böylece “Bilişim Etkinliği”, sektörün tüm 
aktörlerinin yer alıp katkı ve sahiplenmesiyle markalaşıp sektörün zirve şenliği 
haline geldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Ağustos 2010’da 
kabul ettiği (Digital Agenda 2020) yedi 
eylem alanını kapsayan  “Sayısal Gündem 
2020” programı, etkinliğin ikinci kez ana 
teması oldu.  Bilişim’2014’te, “Sayısal 
Gündem 2020” programıyla ortaya 
konan strateji ve hedefine uygun olarak 
Türkiye’nin atması gereken adımlar, 
rolü ve öncelikleri tartışmaya açıldı, söz 
konusu strateji, hedef ve yapılanmaların 
benzerinin bir an önce Türkiye için de bir 
an önce belirlemesi gerektiğine dikkat 
çekildi. 

Geçen yıl Dijital Türkiye Platformu’nun, 
AB’nin teknoloji geleceğini belirleyen 
“Sayısal Gündem 2020” stratejilerine