AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

75

2014 ARALIK

74

paralel olarak başlattığı “Sayısal Gündem 2020” 
ana teması  içerisinde TBD çatısı altında, AB’nin 
yedi ana hedefini kapsayan 40 öncelikli alan 
arasında, Türkiye’de henüz uzmanı bulunmayan 
konularda uzman yetiştirme misyonuyla yaklaşık 
bin 500 yerli ve yabancı uzman, Bilişim 2014’e 
katıldı. Program kapsamındaki 136 eyleme 
uygun olarak TBD çatısı altında 40 farklı konuda 
kurulan çalışma grupları üyeleri akademisyen, 
ilgili uzman ile yetkililer, bürokrat ve iş dünyası 
temsilcilerinden oluşan uzmanlar,  Türkiye’nin 
sayısal gündeme yönelik olarak 2020 yılına kadar 
izleyeceği strateji, politika ve izlemesi gereken yol 
haritasını masaya yatırdı.

Türkiye bilişim sektöründe hiç konuşulmayan 
konuları, bünyesinde oluşturduğu 40 uzmanlık 
grubundaki bin 500’e varan uzmanla inceleyen 
TBD, Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendirip 
denetlenmesini koordine ederken yine bilişimin 
gündemini belirleyip geleceğine yön verecek, 
teknoloji politikalarını izleme ve denetleme 
misyonuyla hareket edecek.

2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak gruplar, 
“Türkiye’nin Sayısal Gündemi”ni oluşturup nabzını 

tutacak ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. 
Uzmanlık Gruplarının çalıştaylarını da kapsayan 
etkinlikte, Türkiye’nin stratejik rekabet avantajı 
elde edebilmesi için bilgi ekonomisinin önemi ve 
Türkiye’nin sektörde büyük ivmeler kazanmasına 
yardımcı olacak politikaların ele alınacağı bir 
program hazırlandı. 

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK), 
akademisyen, karar verici ve uzmanları buluşturan 
“Bilişim 2014” etkinliğine ilk kez 10 ayrı bakanlık 
destek verdi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Politikalar, 
Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri; Ekonomi; Enerji 
ve Tabii Kaynaklar; Kalkınma,  Kültür ve Turizm, 
Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Dijital Türkiye Platformu ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendi.

Nitelikli kurultay katılımcısı ve zengin içeriğiyle, 
kamu, özel sektör, akademik dünyadan önde gelen 
ulusal ve uluslararası konuşmacı ve ziyaretçileri 
ağırlayan etkinliğe eşzamanlı düzenlenen fuarda 
ise, bilişim sektörü firmaları, kurum ve kuruluşlar 
ürün ve hizmetlerini sergiledi. 

Dört gün süren, yurtiçi ve yurtdışından konusunda 
uzman konuşmacıların davet edildiği etkinliğe, 
kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, 
sanayici ve iş adamları, akademisyenler, 
girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun 
kullananlar katıldı. 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 
oturumlar, çalıştaylar gerçekleştirilirken 
akademik bildiriler sunuldu, düzenlenen 
yarışmalarda kazananlara ödülleri verildi. 3 bin 
500 ziyaretçinin izlediği etkinlikte, 350 kişi 33’ü 
çalıştay olan 78 oturum ve 17 panelde konuşurken 
9 oturumda 40 bildiri sundu.

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış töreni, TBD 
yöneticilerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, KKTC 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı 
Prof. Dr. Kemal Cılız, Dijital Türkiye Platformu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Avrupa Profesyonel 
Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European 
Professional Informatics Societies-CEPİS) Başkanı 
Jorg Ruegg ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 

Açılış, Kemal Yurtbilir Özel Meslek Lisesi’nde 
öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin İstiklal 
Marşı’nı okumalarıyla başladı. 

Tabak: 

Rotası belli olmayan gemiye hiçbir 

rüzgâr yarar sağlamaz

Etkinliğin açış konuşmasını TBD 2. Başkanı ve 
Etkinlik Yürütme Kurulu (EYK) Başkanı İ. İlker 
Tabak yaptı.  TBD hakkında bilgi veren Tabak, 
derneğin “dün olduğu gibi, bugün de e-dönüşümün 
yönlendiricisi ve takipçisi konumunda” olduğunu 
söyledi. Kalkınma yolundaki engellerin bilişim 
teknolojileriyle aşılabileceğinin altını çizen Tabak, 
etkinliğe ilişkin bazı sayıları paylaştı. “Gelecek 
şekillenirken” birey olarak katkılarını sunan, 
gelecek için sözü olan tüm katılımcılara ve bu 
etkiyi kamuoyuyla paylaşmaya aracılık eden medya 
kuruluşlarına teşekkür eden Tabak, sözlerini 
“Unutmayalım ki, rotası belli olmayan gemiye 
hiçbir rüzgâr yarar sağlamaz” diyerek bitirdi.