AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

77

2014 ARALIK

76

Menteş:

 

Sayısal AB ile entegrasyonu 

kaçırma lüksümüz yok

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın açılış konuşmasını 
yapan TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan 
Menteş,  etkinliğe Türkiye’de ilk defa 10 Bakanlığın 
destek verdiği, Başbakan’ın katılacağını bildirdiği 
ancak çeşitli mazeretlerle katılamadıklarını 
anlattı.  Ankara’nın fuar etkinliklerine adını 
koyması gerektiğine inandığını bildiren Menteş, 
“Ankara’ya bir fuar etkinliği kazandırdık. 
Başkent olarak Ankara’nın bugüne kadar bunu 
yapılması gerekiyordu, gecikmiş bir faaliyet 
olarak değerlendiriyorum. Ortak bir çaba ve akıllı 
davranmayı başardığımız takdirde Ankara bilişimin 
de merkezi olacaktır. Umarım gelecek yıllarda bu 
etkinlik büyüyerek devam edecektir” ifadelerini 
kullandı.
Menteş konuşmasında daha sonra Türkiye’nin 
uzun yıllardır daima hedef olarak koyduğu, 
paralel hareket etmeye çalıştığı ama bir türlü 
entegrasyonu sağlayamadığı AB üyeliği sürecine 

değindi.  Türkiye’nin özellikle son 10 yılda 
AB’nin hedef ve politikalarını takip ettiğini 
belirten Menteş, AB’nin sadece inovasyon 
ve Ar-Ge kısmında bir şey yapmadığı, 
2003 yılından beri sürekli güncellediği 
ve büyük bir bilgi birikimi sağladığı bir 
sayısal gündemi olduğuna işaret etti. 
AB’nin bunu sadece inovasyon ve Ar-
Ge’ye destek vermek için değil büyük 
bir ekonomi yaratmak için yaptığından 
söz eden Menteş, “Çok özel alanlarda 
çok büyük miktarları hedefliyor. Sadece 
kamu verilerini tekrar kullanılması, 
açık veri denilen kavramla 2020 yılına 
kadar net 32 milyar Avroluk bir ekonomi 
yaratılması bekleniyor.  Ve Türkiye 
bunun hiçbir tarafında yok.  Dolayısıyla 
bir hedeflerimizi güncelleştirmek ve 
tekrar gözden geçirmek zorundayız. 
Sayısal gündemde konan hedefler bizim 
ülkemizin gündem de hedefleri olması 
gerekir” dedi. 
Bu nedenle beş sektör STK’sından 
oluşan Dijital Türkiye Platformu’nun 
inisiyatifi alarak TBD’nin başkanlığı 
ve koordinatörlüğünde çalışmaları 

başlattığını anlatan Menteş, yapılan çalışmaları 
şöyle değerlendirdi:
“Bu inisiyatif kolay ve sadece STK’ların 
öngörüsüyle devamlılığı sağlanacak bir inisiyatif 
değil. Bunun baştan bilinmesi gerekiyor. Biz 
burada bir tohum ekiyoruz.  Bunun yeşerip 
büyümesi için sulanması gerekiyor. Gönüllülük 
esasıyla gelebildiğimiz noktalar her zaman sınırlı 
kalacaktır. Dolayısıyla burada ülke politikalarının 
çok ciddi olarak gözden geçirilip beraberce ele 
alınması önem taşıyor. Bu konuda çok açık bir 
uyarı yapmak istiyorum. AB’nin hedeflerine 
paralel hedefleri belirleyip yapmak zorundayız. Ne 
yapacaksak şimdi yapmamız gerekiyor.  Biz AB’nin 
koyduğu 136 eylemi TBD ‘Gönüllüler ordusuyla’ 40 
uzmanlık grubuna çektik.  İlk defa bu kurultayda 
40 uzmanlık grubu çalıştayı aynı anda yapılacak ve 
bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Raporlama 
yapılıp 2015 hedefleri ortaya konulacak. Ve 
yılık hedefler koyarak ilerleyeceğiz. Burada 
yer alan STK, kamu ve özel sektör, akademi ve 

ilgili herkes var. Türkiye’nin geleceğini beraber 
şekillendireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. 
Yapmazsak tren kaçacak. Bu kurultaydan sonra bu 
çalışma gruplarının daha fazla farkına varılacak. 
Bu çalışma gruplarına herkesi davet ediyoruz. 
Çalışma gruplarında bu güne kadar sektörümüzde 
konuşulmayan konuları konuşacağız.”
Türkiye’nin sayısal AB’ye entegre olmasının 
ekonomik olarak çok ciddi kazanımlar 
sağlayacağının altını çizen  Menteş, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: 
“AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği kalkabilir, 
ama Türkiye’nin geleceği için sayısal AB ile 
entegrasyonu kaçırma lüksü yok. AB’nin dijital 
ekonomisi gayrisafi yurtiçi hasılaya yüzde 5.7’lik 
bir artış olarak yansıyor. Bu rakam Türkiye 
için göz ardı edilemez bir büyüklük 
anlamına geliyor. Bir sivil insiyatif olarak 
kurduğumuz uzmanlık gruplarında kamu 
ve özel sektörden katılımcıların yer 
almasıyla, Türkiye’nin bilişim geleceğini 
şekillendiren uzmanlar yetiştiriyoruz. 
Dernek çatısı altında çalışacak bu 
uzmanlık grupları, AB Sayısal Tek Pazar 
dahilindeki 136 hedefi takip edecek. 
Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji 
ve bilişim politikalarında izleme ve 
denetleme yapabilecek sivil bir inisiyatif 
görevi görecek. Etkinliğimize gönüllü 
olarak katılan bin beş yüz uzmanla, 
Türkiye’nin sivil bilişim ordusunu 
kuruyoruz.”

Türkiye’de geleceği teknoloji ile 
şekillendirmek için sadece kamunun 
değil özellikle yabancı bilişim 
firmalarının da elini taşın altına koyması 
gerektiğini ifade eden Menteş, “Burada 
olmayan firmalara söylüyorum. TBD 
bundan sonra çalıştayları ve uzmanlık 
gruplarıyla Türkiye bilişim tarihini 
değiştiriyor. Türkiye’de faaliyet yapan 
teknoloji firmalarının satış yapmanın 
dışında üretim ve teknoloji transferi 
olarak da sorumluluk almaları gerekiyor. 
Hep beraber Türkiye’yi teknoloji satışı 
için bir bilişim cenneti olmaktan çıkarıp, 

teknoloji üretimi için bölgesel bir bilişim merkezi 
haline getirmeliyiz” çağrısında bulundu.
 

Cılız:

 

Güçlü bir siyasi sahiplenme, 

bütüncül bir yaklaşım isteniyor

Daha sonra kürsüye gelen TÜBİSAD) Başkanı 
Prof. Dr. Cılız, TBD etkinliklerini başından beri 
desteklediklerini ve sektörün sağlıklı büyümesi 
için güçleri birleştirmeye çalıştıklarını belirtti.  
Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’nin payının yüzde 8-9, 
Türkiye’de ise yüzde 3-4 oranında olduğuna işaret 
eden Cılız, bilişim ve teknolojinin kamunun tüm 
hücrelerine nüfus etmesi gerektiğini vurguladı. 
“30 yıldır, güçlü bir siyasi sahiplenme, bütüncül 
bir yaklaşımla konunun ele alınması istendi”