AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

79

2014 ARALIK

78

diyen Cılız, konuşmasını sektörün beklentilerini 
sıralayarak tamamladı: 
“30-40 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan 
telekomünikasyon sektöründe regülasyonların 
büyüme odaklı ve altyapının geliştirilmesine 
yönelik olması gerekiyor.  Vergi indirilmeli, 
vergi avantajlarının çarpan etkisi sağlanmalı. 
Ar-Ge teşvikleri devam etmeli. Nitelikli işgücü 
ve ara eleman sorunu bu sektörün en önemli 
problemi. TÜBİSAD olarak ülkenin gelişmesinin, 
bilgi ve iletişimin kaldıraç etkisiyle olabileceğine 
inanıyoruz.”

Eczacıbaşı: 

Türkiye ve AB, paten 

yarışmasına katılan ortaklara benziyor

Dijital Türkiye Platformu Başkanı Eczacıbaşı ise 
konuşmasına “Ülkemizin, küresel rekabetçilikte 
orta sıralardan üst sıralara doğru yükselmesini 
istiyoruz. Bu, katma değeri yüksek üretimle, ileri 
teknoloji ürünlerini dünya pazarına çıkartarak 
yapılabilir” diyerek başladı.

Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Rekabetçilik İndeksi’nde 2008’de 63., 2013’te ise 
44. sıraya yükseldiğine dikkat çeken Eczacıbaşı, 
“Evet, durmuyoruz, koşuyoruz. Ama başkaları daha 
hızlı koşabiliyor” dedi.

Dijital Türkiye Platformu olarak, Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınma hedeflerinin, “Avrupa Sayısal 
Gündemi” ile aynı paralelde yürümesini sağlamayı 
misyon edindiklerini kaydeden Eczacıbaşı, AB’nin 
öngördüğü “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı” 
büyümeyi sağlamak amacıyla Türkiye’de yapılması 
gereken çalışmaların planlanması için “Dijital 
Gündeme Uyum Projesi” raporunu hazırladıklarını 
söyledi. 

Avrupa Sayısal Gündemi’ndeki 7 temel dayanağın 
birinci sırasında olan “Sayısal Tek Pazar”ın Türkiye 
açısından “kritik” olduğunu belirten Eczacıbaşı, 
“Çünkü Türkiye için en büyük tehdit, AB pazarından 
dışlanmanın da ötesinde, küreselleşen dünyada 
kendi iç pazarımızda bile rekabet edemez hale 
gelme riski. Bu çerçevede, Türkiye’nin, ulusal 
teknoloji politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale 

getirmesi gerekiyor. Özel sektörün, AB ile ortak 
Ar-Ge faaliyetinin önemi de burada ortaya çıkıyor. 
TÜBİTAK’a da görev düşüyor. TÜBİTAK, fonlama 
oranını yüzde 100’e çıkartabilir, pazara giriş 
desteklerini artırabilir” diye konuştu. 

Dijital Türkiye Platformu olarak, 7 Türk uzmanla 
bunun nedenlerini ve çözüm önerilerini kapsayan 
135 sayfalık bir rapor hazırladıklarını söyleyen 
Eczacıbaşı, rapordan “sayısal uçurumun ve 
eşitsizliğin azaltılması”; “enerjinin daha verimli 
kullanılması”; “Yeni Ar-Ge yapma biçimleri”; 
“Açık İnovasyon”; “Fikri Mülkiyet Hakları, İnternet 
girişimciliği, Veri güdümlü ekonomi”; “Genişbant”; 
“Güven ve güvenlik”; “Genç nüfus” ile “Devletin 
sayısallaşması” konu başlıklarına ilişkin çözüm 
önerilerini sıraladı. 

Birkaç öneri örneğinin bile konuların giriftliğini 
göstermeye yettiğini ifade eden Eczacıbaşı, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye ve AB, buz pistinde paten yarışmasına 
katılan ortaklara benzer. Birlikte, ahenk içinde 
hareket ederlerse ikisi de kârlı çıkar. Yarışmada, 
partnerler birbirine yakınlaşır, uzaklaşır, ama 
bunu mutlaka ahenk içinde yaparlar. Türkiye, 
bu ahengi sürdürmek istediğini son zamanlarda 
yineledi.

En stratejik çözüm olarak, 
konuşmamda sözünü ettiğim 
tüm konularda UFUK 2020’den 
faydalanmak üzere derhal harekete 
geçmemiz gerekiyor. UFUK 2020 ile 
hem teknoloji sahibi, hem Avrupa’nın 
ve teknolojinin geleceğinde söz sahibi 
olmamız mümkün olabilir. Türkiye 
olarak küresel rekabet avantajımızı 
büyük ölçüde artırabiliriz.

UFUK 2020, Avrupa Komisyonu 
tarafından fonlanan bir program… 
Türkiye, üye ülkelerle eşit koşullarda 
bu programdan yararlanabilir... 52 
milyar Euro fon var. Bu fondan Türkiye 
de yararlanınca teknolojiye sahip olur. 
Dijital Gündem’in uygulanması, ancak 
bu programdan etkin bir biçimde 
yararlanmakla mümkün olacaktır.”

Ruegg:

 Sektörde 700 bin iş açığı 

olacak

CEPİS Başkanı Ruegg ise 
konuşmasında, eskiye göre daha 
fazla işbirliği istediklerini açıkladı. 
“Güzel projeleriniz var. Ben de 
CEPİS üyeleri de sizinle birlikte 
çalışmaktan mutluluk duyacağız” 
diyen Ruegg, bilişimde yüksek 
standartları geliştirme ve tanıtmaya 
yardımcı olmaya çalıştıklarını, 
şimdilerde geliştirmekle meşgul 
oldukları “Strateji 2014” ile yeni odak 
alanları oluşturacaklarını bildirdi. 
CEPİS’in bilişim profesyonellerinin 
e-becerilerini arttırma, hayat boyu 
öğrenme, yeşil bilişim, AB’de kadın 

bilişimcilerin daha fazla yer almasına yönelik 
çalışmalarına ilişkin bilgiler veren  Ruegg, 
“Avrupa’sa ICT sektöründe 2.7 milyon insan 
çalışıyor ve bunların sadece yüzde 20’si kadın. Öte 
yandan önümüzdeki yıllarda sektörde 700 bin iş 
açığı olacak” diye konuştu.