AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

81

2014 ARALIK

80

BTK Başkanı Acarer: 

AB “Sayısal Tek 

Pazar” konusunda işbirliğine hazırız

Açılış oturumunun son konuşmacısı olan BTK 
Başkanı Acarer, 2014’ün  ilginç bir yıl olduğunu 
ve bu ilginçliğin TBD raporuna da yansıdığına 
dikkat çekip, bu yılsonunda Çin ekonomisinin 
ABD’yi geçmesi, Hindistan ve Japonya’nın da yer 
değiştirmesinin beklendiğini kaydetti. 
İnternet trafiğinin tahminlerin çok üstünde bir 
hızla arttığı, yüzde 92’lik bir artış yaşandığı, M2M, 
akıllı ve giyilebilir teknolojiler, endüstriyel internet 
gibi kavram ve gelişmelerle sektörde bitmeyen bir 
süreç yaşandığını anlatan Acarer, dünyanın hızla 
sayısallaştığını, sayısallaşmadaki yüzde 10’luk bir 
artışın ekonomileri binde 5-6 arttırdığı, işsizliği 
8.4 azalttığını belirtip inovasyon ve yenilikçiliğin 
ülkeleri 6 basamak öne çıkardığına işaret etti. 

TBD’nin AB Sayısal Tek Pazar 
gündemine dikkat çekmesinin önemli 
olduğunu vurgulayan Acarer, “Bu 
konuda işbirliklerine hazırız. AB’nin 
GSYH’sında Sayısal Tek Pazar’ın yüzde 
1’lik artış sağlaması hedefleniyor” 
dedi.
“Kamuya ait verilerin paylaşılması” 
konusunun AB komisyonunda da 
tartışılan bir konu olduğuna değinen 
Acarer, sözlerine şöyle devam etti:

“Kişisel veriler geleceğin ticareti 
üzerinde etkili olacağı için, bu konu 
üzerinde konuşup belli politikaları 
belirlememiz gerekiyor. Burada büyük 
fırsat var, kaçıracağımızdan endişe 
ediyorum. Kişisel veriler geleceğin 
ticareti üzerinde çok etkili olacaktır. 
Konuya sadece kişisel verilerin 
korunması olarak bakılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Açık 
veri konusunda da kamuya ait 
verilerin paylaşılmasındaki fırsatı 
kaçıracağımızdan endişe ediyorum, 
kaçırıyoruz da.”

2013- 2022 yılları arasında “her şeyin 

interneti”nin toplam 19 trilyon dolarlık katma 
değer sağlanmasının beklendiğini açıklayan 
Acarer, küresel internet yönetişiminin yeniden 
düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını anlattı. 
“E-ticaret”e ve güvenliğine de dikkat çeken Acarer, 
“Türkiye’de e-ticaret hacmi 2012’de 31 milyar 
TL oldu. E-ticaret artış oranı son iki yılda yüzde 
45’lerdeydi bu yılda yüzde 50’nin üzerine çıkabilir. 
E-ticaret’te bilgi güvenliği hususunda uluslararası 
işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyorum” diye 
konuştu.

Özellikle kamuda bilgi güvenliği konusunda 
uluslararası işbirliğinin gerekli ve yasal 
düzenlemelerin zorunlu olduğuna değinen Acarer, 
BT’yi her sektörde iyi kullanan nitelikli iş gücü 
ihtiyacının büyüdüğü, hızla nitelikli ara eleman 
ihtiyacının karşılanması gerektiğini kaydetti. 

Yaşamboyu Hizmet Ödülü, 

Aktepe ve Bilecik’in

Açılış konuşmalarının ardından 
“TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu 
Hizmet Ödülü” verildi. 1996’dan 
beri TBD- TÜBİSAD işbirliğiyle 
Türkiye bilişim sektörüne uzun 
yıllar hizmet etmiş, önemli 
katkılar sağlamış kişilere verilen 
“Yaşamboyu Hizmet Ödülü”nü, bu 
yıl TBD eski Başkanı ve TOSYÖV 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi 
Aktepe ile İndex Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Bilecik aldı. 
2014 Yaşam Boyu Hizmet Ödülü, 
Aktepe ve Bilecik’e, BTK Başkanı 
Acarer, TÜBİSAD Başkanı Cılız ve 
TBD Başkanı Menteş tarafından 
verildi. 

Yaşamboyu Hizmet Ödülü, 
bilişim sektöründe en az 20 yıllık 
deneyime sahip olmak, katma 
değer yaratmak ve sektörün 
gelişimine katkıda bulunmuş 
olmak gibi kriterlere göre yapılan 
değerlendirmeler sonucunda 
veriliyor. 

Levin:

 

Siber güvenlikte coğrafyanız, avantaj sağlıyor

Kurultayın ilk günü öğleden sonra çağrılı konuşmacı olarak ABD 
Başkanları Bill Clinton ve Barack Obama yönetimlerinin teknoloji 
lideri Prof. Peter 
L. Levin ile ODTÜ 
Felsefe Bölüm 
Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet İnam 
değerlendirmelerde 
bulundular. 
Levin, siber güvenlik, 
güvenirlilik, 
ulusal alanda 
siber güvenliğin 
sağlanması 
ve devamlılığı, 
sorunlara ilişkin 
çözüm örneklerinden 
söz etti. Büyük veri 
ve bu konulardaki 
yaklaşımların ne 
olduğunu anlatan 
Levin, siber güvenlik 
alanında daha iyi 
araçlara ihtiyaç 
olduğunu söyledi. 
ABD dışında çok 
fazla ülkede bu