AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

87

2014 ARALIK

86

Dünyada BİT sektörünün, 

2014’te 5 trilyon Dolara 

ulaşması bekleniyor

BİT ürün ve hizmetleri açısından 

Türkiye’nin, “net ithalatçı” pozisyonunda 

bulunduğuna dikkat çekilen TBD 2014 

Değerlendirme Raporu’nda, “giyilebilir” 

teknolojilerin 2014’te 8, 2018’de ise 101 

milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı 

belirtildi. Raporda, kullanıcılara katma 

değer sağlayacak yararlı içerikler 

geliştirilmesinin öneminin altı çizildi.  

T

ürkiye Bilişim Derneği (TBD), her yıl 
olduğu gibi istatistiki verilerden hareket 
ederek, siyasi iradeyi kullananlar ile 
bilişim teknolojileri (BT) sektörü üzerine 
politika belirleyen karar alıcılara 

destek ve yol gösterici olmak amacıyla bir rapor 
hazırladı. 71 sivil toplum kuruluşu (STK), kamu 
ve özel sektör yöneticisi, başkanı ve yetkilisi ile 
akademisyenler tarafından hazırlanan rapor, 
31. Ulusal Bilişim Kurultayı’na sunuldu. Rapor, 
Türkiye bilişim teknolojileri (BT) sektöründe 
bulunan tarafların ilgisini 2014 değerlendirmesine 
odaklarken yapılan, yapılamayanları belirleyip 
2015’e ilişkin öngörüleri içeriyor. 
TBD 2014 Değerlendirme Raporu’na göre, 
geçtiğimiz yıl yüzde 2,4 seviyesinde olan küresel 
ekonomik büyümenin 2014 yılında yüzde 3.2, 
2015’te yüzde 3.4 ve 2016’da yüzde 3.5 olması 
bekleniyor. Dünya Bankası’na göre Çin, ABD 
ekonomisini beklenenden kısa sürede geçerek 
2014’te dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Satın 
alma gücü göz önüne alınarak yapılan araştırmaya 
göre Hindistan ise Japonya’nın önüne geçerek 
3’üncü sıraya yerleşti.
Raporda, 2015’te, G20 dönem başkanlığını 
üstleneceği bunun Türkiye için ideal uluslararası 
marka tanımında büyük bir fırsat olduğu 
vurgulandı.

Dünyada büyümeye devam eden bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sektörünün, 2014’te 5 trilyon 
ABD Doları seviyesine ulaşması bekleniyor. 
Türkiye BİT ekonomisi ise, 1.2 trilyon ABD Doları 
büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’si, 
4.1 trilyon ABD Dolarlık küresel pazarın da yüzde 
0.75’i oranında pay alıyor. Bilişim hizmetleri ve 
yazılım sektörlerinin toplamı Türkiye’de dörtte 
bir oranına bile ulaşamazken, bu iki alt sektör, 
küresel BT pazarından yüzde 70’ler düzeyinde. 
2014’ün seçim yılı olması nedeniyle sektörde 
çok önemli bir büyüme öngörülmezken özellikle 

hizmet pazarında 2013’e göre daha iyimser bir 
havanın hâkim olması bekleniyor. Toplam pazar 
içerisinde, hizmet pazarının geçen yıl yakaladığı 
büyümenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmesi 
öngörülüyor. Türkiye, BİT ürün ve hizmetleri 
açısından net ithalatçı pozisyonunda bulunuyor. 
2014’te bilişimin farklı alanlarına yapılan yatırımlar 
ve kamu harcamalarının istikrarlı bir yapıda devam 
etmesiyle büyüme devam edecek. 
2014’te Türkiye ve dünyada en çok nesnelerin 
interneti (Internet of Things), makineler arası 
iletişim (Machine to machine -M2M), endüstriyel 
internet, büyük veri, akıllı şehirler, bulut bilişim, 
robotik teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, Bitcoin, 
Android uygulamalar, mobil bankacılık ve 3D 
yazıcılar konuşuldu. 

2015’e kadar yıllık internet trafiğinde yüzde 92’lik 
artış olacağı öngörülürken 2015 itibariyle mobil 
ağlara 5,6 milyar kişisel cihaz ve 1,5 milyar da 
cihazlar arası (Wi-Fi hariç) bağlantı kurulacağı 
öngörülüyor.
Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi 
olan Türkiye’nin,  2023 yılında hedeflenen 2 trilyon 
dolarlık GSYİH içinde BİT payının yüzde 8 oranına 
ulaşması durumunda sektörün sadece toplam 
faktör verimliliği artışı yoluyla sağlayacağı katkının 
71 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. 
Raporda, “2014 yılında neler oldu?” başlığında 
öncelikle, 2020 yılına kadar 80 milyar Avro 
üzerinde bir bütçeyle Avrupa’da yeni büyüme ve 
istihdam yaratmak için oluşturulan “Horizon 2020: 
Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı”na 
yer veriliyor. Horizon2020 Programı, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Alanı 2015 yılı çağrılarının 
15 Ekim 2014’te açıldığı ve 14 Nisan 2015’te 
kapanacağı, 561 milyon Avro bütçesi olan çağrıda 
başlıca; İleri Hesaplama, Farkındalık Platformları, 
İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, 
Mikro-Nano-Elektronik Teknolojileri, Fotonik 
konularının destekleneceği bildiriliyor.