AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

89

2014 ARALIK

88

Bir araştırma dünyada bulut bilişim 
harcamalarının 2014’te 56 milyar dolara varacağını 
tahmin ederken, Avrupa Havacılık Güvenliği 
Ajansı (European Aviation Safety Agency- 
EASA), uçaklardaki internet ve telefon yasağını 
kaldırıldığını bildirdi. Alternatif Nobel Ödülü’nün 
bu yılki sahibi, “devletin demokratik sürecin 
temellerini ve anayasal hakları ihlal eden boyuttaki 
gözetimini inşa etme cesaretini göstermesi” 
nedeniyle ABD gizli servisi NSA’in eski çalışanı 
Edward Snowden oldu. 
Bir dönem herkesin kullandığı MSN Messenger 15 
yılın ardından tamamen ortadan kalkarken Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD), “unutulma hakkı”ndan 
yana tavır aldı. “İlgisiz” ve “zamanı geçmiş” 
bilgilerin arama motorundan isteğe bağlı olarak 
silinmesi yönünde 13 Mayıs 2014’te alınan karar, 
32 Avrupa ülkesinde özel hayatla ilgili tartışmalı 
bağlantıların kaldırılmasını sağladı. 
Japon bilim insanlarının Haziran’da canlı yayında 
tanıttıkları ilk android “insan robot” Pepper’i 
(Biber), soruları yanıtlayıp verilen komutları 
başarılı bir şekilde yerine getirdi.
Akıllı binalardan akıllı şehirlere uzanan 
yoldan, büyük veri uygulamaları, sabit-mobil 
yakınsamasına değinilen raporda, “giyilebilir” 
teknolojilerin 2014’te 8 milyar dolarlık bir pazara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 2018 için de 101 milyar 
dolarlık bir pazardan söz edildi. 
Türkiye’de kamu BİT yatırımına ayrılan ödenek, 
2014’te 263 proje için 3 milyar 684 milyon 
TL’ye ulaştı. 2014 yılı için öngörülen kamu 
BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına 
bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim 
sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci 
sırada yer aldı.
2013 yılının Ocak ayında uygulamaya girmesi 
beklenen 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun” Türkiye Büyük 
Millet Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin 
ardından 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması için mevzuat 
ve kanun yapım çalışmaları tamamlanırken 
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Torba Yasa” 
olarak bilinen, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 
bazı maddelerinin iptaline karar verdi. Yasa 
kapsamında Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na (TİB) tanınan yetki de iptal edilmiş 
oldu. Bu arada e-Yazışma sisteminin önemli 
unsurlarından birisi olan e-imzanın PTT’ye ait 
işyerlerinde satışına başlanırken Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, 
1 Ocak 2015’ten itibaren elektronik ürünlerin 
kullanıcı sayısal ekranında yer alan yazılı, sesli ve 
görüntülü ifadeler Türkçe olacak.
Haziran 2014’te yürürlüğe giren 6493 sayılı 
“e-Para Kanunu”na göre, başta e-ticaret yapan 
firmalar olmak üzere sanal POS işlem türü 
ile ödeme/tahsilat yapan firmalar, “Hassas 
Ödeme Verisi” tutamayacak, işleyemeyecek veya 
kaydedemeyecekler.
 
Türkiye, Sayısal Gündem 2020’de AB’nin izinde
TBD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) büyüme 
stratejisi çerçevesinde 2011 yılında başlattığı 
“Digital Agenda for Europe 2020” programı ile 
uyumlu olacak Sayısal Gündem 2020’ye ilişkin 
çalışmalara hız verip bilişim sektörünün geleceğini 
belirleyecek uzmanlık çalışmaları için “Sayısal 
Gündem 2020 Uzmanlık Grupları” oluşturdu. Yedi 
ana başlık ve 132 eylemden oluşan çalışmalarla, 
AB’nin 2020’ye kadar toplam büyümesine yüzde 
5 ile doğrudan istihdama 1,2 milyon, dolaylı 
istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı sağlanmış 
olacak.  
Türkiye’nin teknoloji geleceğini belirleyecek 
projelerden biri olan Bilişim Vadisi’nin web sitesi, 
yayına başladı. Sayısal ve internet suçlarını 
gözeten ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini 
taşıyan Siber Suçlar Sözleşmesi, “6533 sayılı 
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu” 
adıyla yasalaştı.

Türkiye internet özgürlüğünde 58. 
“World Wide Web Vakfı”nın dünya çapında sansürü 
izleme amacıyla hazırladığı yıllık web endeksi 
raporuna göre, Türkiye internet özgürlüğünde 
Gana, Hindistan ve Çin’in ardından 58. sırada yer 
aldı. 

50 ülkeyi sayısal teknoloji 
ve e-ticaret kullanımının 
yaygınlığına göre 
değerlendirdi Sayısal Değişim 
Endeksi Araştırması’na göre 
Singapur, e-ticarette birinci, 
Çin ise dijital ekonomide 
büyüme şampiyonu olurken 
Türkiye, 30’uncu sırada. 
Bir başka araştırmaya göre, 
Türkiye’de internet erişimi 
olmayanların sayısı 40 milyon 
iken küresel alanda internete 
erişimi olmayan insan sayısı 
4.4 milyar olarak belirlendi.
 
Türkiye’de bir süre erişimi 
engellenen Youtube ve 
Twitter, ancak Anayasa 
Mahkemesi’nin kararı ile 
erişime açıldı. Google ise, 
1 Mayıs 2014’ten itibaren 
Türkiye’deki geliştiricilere 
uygulamalarını ücretli olarak 
Google Playstore’a koyup 
satma hakkı verdi.

2014 yılında neler olmadı?

Yerli yazılım sanayi görmezden gelindi
Yerli yazılım çözümlerinin kamu ihalelerinde, yabancı yazılımlarda 
olduğu gibi ürün olarak kabul edilmesi beklentisi karşılanmadı. Kamu 
kurumlarının yazılım alımında yerli çözümden yana avantaj sağlayan 
kurallar uygulanmadı.
 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmadı
T.C. Kimlik Kartı Projesi yaygınlaşmadı
Kablo internet erişimi beklenen düzeyde yaygınlaşamadı 
Kamu ihaleleri mevzuatında beklenen iyileştirilmeler yapılmadı

Kamu ihaleleri mevzuatının, bilgi teknolojileri, sabit telefon, yazılım, 
internet ürün ve hizmetlerine yönelik devlet alımları için uygun olmadığı 
yönündeki gerek sivil toplum örgütleri, gerek (kimi) idareler ve gerekse 
çeşitli sektör şirketlerinin eleştiri ve itirazlarının sonuca kavuşmasına 
yönelik önlemler bu dönemde de hayata geçirilmedi.
 
Bilişim toplumu hizmetlerinde AB uyumu sınırlı gelişti. Yetkilendirme 
rejimine yönelik değişiklikler yapılmadı
Bilişimin yine tek muhatabı olmadı
Türkiye “Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına 
ilişkin Avrupa  Sözleşmesi”ne taraf olmadı
Elektronik imza yasası ve AB yönergesi arasında farklılıklar devam 
ediyor