1

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

93

2014 ARALIK

92

78 oturum ve 40 bildirinin sunulduğu etkinlik kapsamında ilk günkü 

oturumlarda “4. Nesil Uzun Vadeli Dönüşüm” ile “Kamu Entegre Veri Merkezi” 

konularında güncel trendler konuşuldu. Dünya ve Türkiye’de “Kamusal Hakların 

İşaret Dili İle Kullanımı” ile “Download” Toplumundan “Upload” Toplumuna 

Üreten Nesil, Üreten Çocuklar!” çalıştayı da yapıldı. 

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 31. 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nda dört gün 
boyunca, Türkiye’nin 2020 yılına kadar 
izleyeceği strateji, politika ve izlemesi 

gereken yol haritası, yerli ve yabancı uzman, 
bürokrat, iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve 
yetkililer tarafından çizildi. Toplam 78 oturum 
ve 40 bildirinin sunulduğu etkinlik kapsamında, 
“Gelecek Nesil İletişim Teknolojileri”, “Fiber 
Altyapı”, “Dünya ve Türkiye’de Kamusal Hakların 
İşaret Dili ile Kullanımı”, “ Sayısal Tek Pazar”, 
Enerji Bilişimi” “ Büyük Veri ve Bulut Bilişim”, 
“M2M (Her şeyin İnterneti), “Güven ve Güvenlik” “ 
Spektrum Yönetimi” “Siber Güvenlik” ve “Çocuk 
ve Bilişim” temaları irdelendi. Dijital sanat ve 
fikri haklar, çocukların çevrimiçi güvenliği, 

Gelecek nesil iletişim teknolojilerinden:

 

4G/LTE

4G sayesinde Türkiye’nin zengin bir ülke 
olacağı vurgulanırken, bu teknolojiyi 
geliştirerek farklı ülkelerin insanlarına 
katkı sağlayacağ ifade edildi. 5G’nin ise 
tüm dünyanın fiziki sınırlarını ortadan 
kaldıracağının üzerinde duruldu.

 
İlk gün öğleden sonra düzenlenen “Gelecek Nesil 
İletişim Teknolojileri (4g/LTE)” oturumunda 
Türkiye ve bölgemizde kullanıcıların gereksinimleri 
doğrultusunda ortaya çıkan mobil genişbant 
hız aralıkları ve ilgili regülasyon ihtiyaçları ile 
olası askeri alan uygulamaları tartışıldı. Açılış 
konuşmasını BTK Üyesi Galip Zerey’in yaptığı 
oturumda, “4G/LTE konusunda yapılması 
düşünülen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin 
mevcut ya da potansiyel operatörlere yansımaları”, 
dünyadaki 4G beklentileri, Yeni nesil mobil 
teknolojilerin yerli tasarımı ele alındı. 
Haberleşme teknolojilerinde 4G, dördüncü nesil 
kablosuz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Mobil 
elektronik haberleşme sistemindeki gelişmeler ve 
artan veri trafiği doğrultusunda ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçları karşılamak için 4. Nesil Uzun Vadeli 
Dönüşüm (Long Term Evolution-LTE) teknolojisi 
gündeme geliyor.

bilişim okur-yazarlığı, kamu verilerinin yeniden 
kullanımı, savunma teknolojileri, kamu teşvikleri, 
bulut bilişim ve büyük veri, 4G ve daha birçok 
başlıklarda uzman, yetkili ve temsilciler, görüş ve 
değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. 
Siyasi parti temsilcilerinin sektör STK’ları 
temsilcilerinin sorularını yanıtladığı, Türkiye’de 
kamusal hakların işaret diliyle kullanımı ile 
sosyal medyada mizah ve mizahta sosyal medya 
oturumlarının yapıldığı “Bilişim 2014” kapsamında 
TBD 4. Genç Bilişimciler Kurultayı da düzenlendi. 
TBD’nin “Programlama Çocuk Oyuncağı” sloganı 
ile başlattığı “Çocuk ve Bilişim” oturumlarının 
gerçekleştirildiği etkinlik programının güncel hali, 
kare kodlardan erişebilen mobil uygulama ile 
izlenebildi. 

 
Geçtiğimiz yıl (2013) dünyada 60 milyonu geçen 4G 
mobil iletişim abone sayısının 2020 yılına kadar 
hızla artması bekleniyor. Dördüncü neslin diğer 
telekomünikasyon standartları gibi hücresel 
bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde 
ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak 
üzere bazı sorunları çözeceği düşünülüyor.  
2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğinde 
olan bu teknoloji, diğer GSM standartlarında 

Gelecek nesil iletişim teknolojileri 

ve “Ulusal Veri Merkezi”

.gün