BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

9

2014 ARALIK

8

“Ulusal Karot ve Jeolojik 
Veri Bankası” oluşturulmalı

Yeraltında çalışanların kayıt 

ve yer altında bulundukları 

yerlerin takibinin 

merkezi izleme sistemi 

ile yapılmasını öneren 

TBMM Soma Komisyonu, 

yeraltı jeolojisine ait tüm 

bilgilerin bir merkezde 

toplanarak “Ulusal Karot 

ve Jeolojik Veri Bankası” 

oluşturulmasının önemini 

vurguladı.

13 

Mayıs 2014’te Manisa Soma’da 301 işçinin öldüğü maden faciayı araştırmakla görevlendirilen 
TBMM Soma Faciasını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporu tamamladı. Taslak 
rapor, “benzer kazaların yaşanmaması için neler yapılmalı?” başlıklarının sıralandığı 

10 bölümden ve 282 sayfadan oluşuyor. Bir daha benzer kazaların yaşanmaması için kapsamlı 
önerilerin yer aldığı TBMM Araştırma Komisyonu’nun taslak raporunda ayrı bir bakanlık kurulması, 
yeraltında çalışanların kayıt ve yer altında bulundukları yerlerin merkezi izleme sistemi ile takibi ile 
yeraltı jeolojisine ait tüm bilgilerin bir merkezde toplayarak “Ulusal Karot ve Jeolojik Veri Bankası” 
oluşturulması istendi. 
Raporda, güvenli ve sürdürülebilir madencilik için “Maden Bakanlığı” kurulması, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’ndan bağımsız, kömür sektörüne yönelik ayrı “Kömür Üretimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 
çıkarılması gündeme getirildi. Kurulacak Maden Bakanlığı bünyesinde MTA, TKİ, TTK, MİGEM, TPAO, 
TPİC, ETİMADEN, Kömür Enstitüsü, BOREN, denetim kurulları ve Ar-Ger birimleri gibi kuruluşların tek 
çatı altında toplanabileceği belirtildi. MTA’nın yeniden yapılandırılması, MTA benzeri kuruluşların teşvik 
edilmesi ve MTA bünyesinde Kömür Enstitüsü kurulmasının talep edildiği raporda, MİGEM ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki yetki çakışmasının ortadan kaldırılması istendi. Sondajlı çalışmalar 
ile elde edilen yeraltı jeolojisine ait tüm bilgilerin bir merkezde toplanarak “Ulusal Karot ve Jeolojik Veri 
Bankası” oluşturulmasının önemli olduğuna işaret edildi.
İşyerlerinin yangın, iş kazaları, meslek hastalığı konularında sigorta yaptırmaları için zorunluluk 
getirilmesi talep edilen taslak raporda, “merkezi izleme sistemi” ile “Ulusal Karot ve Jeolojik Veri 
Bankası” oluşturulmasına ilişkin öneriler şöyle:
-Yeraltında çalışanların kayıt ve yer altında bulundukları yerlerin takibinin merkezi izleme sistemi ile 
yapılmalı.
-Sondajlı çalışmalar ile elde edilen yeraltı jeolojisine ait bilgilerin bir merkezde toplanarak, Ulusal Karot 
ve Jeolojik Veri Bankası oluşturulması gereklidir.

20 yıllık “Jeoloji Veri Tabanı”

Madenlerin gerekli jeoloji ve madencilik yöntemleriyle sistemli olarak araştırılması, işletilmesi amacıyla 
22 Haziran 1935’te yayınlanan 2804 sayılı yasa ile kurulan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü’nün 
2012 yılı proje uygulamaları, performans bilgileri ile ilgili verilerin yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nda 
da “Karot” ve “Jeolojik Veri” bankası konusu bulunuyor. 
1995 yılında, “Türkiye Jeoloji Veri Tabanı (TJVT) ” projesinin başlatıldığı belirtilen raporda Türkiye Jeoloji 
Veri Tabanı; Formasyon, Fay, Kıvrım ekseni, Özel Jeolojik Alanlar (Heyelan, Akma, Krater, Volkan Konisi 
v.b.), Göl-Nehir, Nivelman Tepe Noktaları, Yerleşim Merkezleri, Yollar, Tabaka Doğrultu/Eğim olmak 
üzere 9 veri katmanı içeriyor. 
Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası Projesi ile 1997’den beri çeşitli projelere ait haritaların sayısal ortama 
aktarılarak basıma hazırlanması işlemleri yapılıyor. e-Dönüşüm Türkiye projesi çerçevesinde “Türkiye 
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Oluşturmaya Yönelik Altyapı Hazırlık Çalışmaları” yapılıyor.