2

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

99

2014 ARALIK

98

İkinci gün petrol ve gaz arama ile üretiminde  bilişim, bilişim teşvikleri, fiber 

altyapı, siber güvenlik ve mesleki mali sorumluluk sigortası, bilişim STK’ları ve 

parti temsilcileri toplantısı, kültür ve sanatta bilişim, büyük veri ve bulut bilişim, 

bilişimin kötüye kullanılmasına karşı hukuki ve cezai yaptırımlar oturumları 

yapılıp bildiriler sunuldu.

31. 

Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ikinci 
günü (7 Kasım) sabah, “Enerji 
bilişimi”, “Bilişim teşvikleri”  ve 

“Fiber altyapı” paralel oturumları düzenlendi.  
“Enerji bilişimi” çerçevesinde gerçekleştirilen 
panelde, enerji bilişiminde geleceğin nasıl 
yakalanabileceği konuşuldu.  Petrol ve gaz 
aramacılığıyla ilgili geliştirilen ve Kurumsal 
Kaynak Yazılım sistemleriyle entegre çalışabilen 
yazılımların verimliliğe katkısı ele alındı. Yakın 
gelecekte M2M (Machine to Machine) gibi 
teknolojilerle sektörel çözümlerin alabileceği 
boyutlar tartışıldı

değerini anında vermeyi taahhüt ediyor. 
Diğer yandan “Uzaktan Kontrol ve Gözleme 
Sistemleri”nin gelişmesiyle arama, 
üretim ve sondaj cihazlarının birbiriyle 
konuşması/entegre çalışması sağlanarak 
ölçülemezlikten veya insan dikkati nedeniyle 
gözden kaçan pek çok maddi kaybın önüne 
geçebiliyor.

“Bilişim uygulamaları kazaları 

azaltır”

“Enerji Bilişimi” oturumunun açılış 
konuşmasını Enerji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı, Sefa Sadık Aytekin yaptı. Aytekin, 
enerji sektöründe bilişim uygulamalarının 
kazaların daha az yaşanmasına yol 
açacağının altını çizdi. Dünya enerjisinin 
büyük bir bölümünün hâlâ fosil yakıtlardan 
üretildiğine işaret eden Aytekin, bilişim 
teknolojilerinin bu noktada büyük önem 
arz ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde 
uzaktan yönetilen sistemlerin yaygın hale 
geleceğine işaret eden Aytekin, hâlâ keşfedilmeyi 
bekleyen petrol ve doğal gaz olduğunu kaydetti. 
Aytekin, teknoloji olmadan sondaj borusunun 
indirilemeyeceğini vurgulayarak, “Verileri 
kullanmadan bu işi başaramazsınız” dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
Başdanışmanı Ferhat Taş, “Hidrokarbon arama 
ve üretimde bilişim” başlıklı sunumunda arama 
ve tespit sondajları verileri üzerinde durdu. Taş, 
hidrokarbon projeleri yaşam döngüsü hakkında 
bilgi verdi. Aramalarda sismik, optik bilgilere 
ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Taş, büyük veri ve 
uzaktan algılama tekniklerini anlattı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 
Prof. Dr. Serhat Akın’ın yönettiği panelde,  Sam 
Friedman (Oracle), Maher Chebbo (SAP) ve Ninad 
Dhanorkar (Oil&Gas) konuştu. 
“Enerji bilişimi” oturumunun devamında TPAO’dan 
Gazi Gökhan Besler, “Türkiye Petrolleri’nde Mobil 
Uygulamalar”; Techmahindra Türkiye İş Geliştirme 
Direktörü Elçim Sirek, “Akaryakıt ve Gaz Taşıma, 
Depolama, Dağıtım Alanlarındaki Çözümler”; 

Petrol ve gaz aramacılığı keşif olasılığı düşük 
ve maliyeti yüksek bir çalışma alanı. Arazi/deniz 
şartlarına ve sondaj derinliğine göre maliyet 
eşiği birkaç milyon dolardan başlayıp yüz milyon 
dolarlara kadar çıkabiliyor. Petrol aramacılığında 
pek çok yerel yazılım kullanılıyorsa da insan 
emeğinin ve dikkatinin de çok önemli olduğu bir 
alan. Çünkü arama alet ve cihazlarının çalışma 
şekli henüz birbirleriyle entegre değil. Bununla 
birlikte petrol ve gaz aramacılığında sektörel 
çözümlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kurumsal 
kaynak yazılımlarıyla entegre sektörel çözüm 
yazılımları bir galon petrolün gerçek maliyet 

Enerji bilişimi, bilişim teşvikleri ve 

siyasi partiler gözüyle sektör

SAP’den Ahmed Rasool, “Petrol ve Gaz Sektöründe 
Kurumsal Kaynak Yazılımı Destekli Bilişim 
Çözümleri”; ve Oracle’dan Sam Friedman, “Petrol 
ve Gaz Sektörü Entegre Bilişim Çözümleri”ni 
anlattı.
 

Bilişimle büyümek…

BT alanındaki teşviklerinin geliştirilmesi ve 
yatırım havuzları ülkemizde alana yeterince 
yayılmamış, proje geliştirme kültürü oluşmamış, 
AB’deki bu konudaki teşviklere yeterince 
erişim sağlanamamış. Özellikle AB alanındaki 
teşviklere, ülkemiz katılım payından oldukça 
az geri dönüş sağlanmış. Diğer yandan yatırım-
risk sermayesi, rekabetçi yeni ürün geliştirme 
açısından teşvikler çok önemli bir araç. Sektörde 
bu alandaki teşviklerden istenildiği düzeyde neden 
yararlanılmadığı, sorunların neler olduğu, ne gibi 
iyileştirmenin yapılması gerektiği konularında 
sektörün kilit oyuncularınca tartışılması ve çözüm 
önerileri üretilmesi hedefleniyor. 

.gün