2

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

101

2014 ARALIK

100

TUBITAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve 
H2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın 
davetli konuşmacı olduğu “Bilişim teşvikleri” 
panelinde İzmir kalkınma Ajansı-Bilişim Teşvikleri 
Grubu Üyesi Murat ÇELİK, “Bilişime yönelik bir 
mali destek programı nasıl olmalı”; Pera EEMEA 
Destekler ve Teşvikler Sorumlusu Ebru İmamoğlu, 
“H2020 Programına yönelik desteklerimiz ve 
teşviklerimiz” konulu sunumları aktardılar. Ankara 
Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi’nden 
Süleyman İslamoğlu, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Yusuf Keskin, TBD ve TOBB Yazılım Meclisi üyesi 
Globalnet Genel Müdürü Ertan Barut ve Esra 
Okumuş’un katıldığı panelde bilişim teşvikleriyle 
ilgili bilgilendirme yapıldı. 
Okumuş, “Türk bilişim firmaları kamu destekli 
danışmanlık programları ile büyüme yolculuğunu 
hızlandıracak” vurgusu yaparken rekabette 
farklılaşma, verimli operasyon yönetimi, yeni ürün 
ve servisleri tetikleyici çalışma modeli, inovasyon 
odaklı desteklerin saptanması ve kazanılması, 
inovasyon kültürünün içselleştirilmesi konularında 
değerlendirmelerde bulundu. 
PİKOTEK Mekanik ve Kontrol Sistemleri, Genel 
Müdürü Tolga Bozdağ, işletme bünyesindeki 
enerji tüketimlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesini 
sağlayan ürünleri “Dimon”un başarı öyküsünü 
anlattı. Bozdağ, “12 milyar dolar para harcaması 
gereken Türkiye, enerji ihtiyacını kazanması için 
etkin enerji yönetim sistemini kurmalı” dedi. 
Panelde konuşan İslamoğlu, Ankara’nın 
vazgeçilmezlerinden olan bilişim sektörünün 
destek ve teşvikleri arasında yer aldığını 
söyledi. “Bilişim Vadisi”, “Ankara’da yazılım 
sektörünün stratejik önemi” konulu çalışmaları 
tamamladıklarını belirten İslamoğlu, yazılım 
sektöründe birtakım belirsizlikler olduğuna işaret 
etti. İslamoğlu, “Kalkınmada söz edebilmek 
için insan faktörünü çalışmalarımızın odağına 
koyuyoruz. Projelerin insan odaklı, yaşamı ve 
kalkınmayı destekleyici, yaşam kalitesini yükseltici 
olmasına dikkat ediyoruz” diye konuştu. 
Panelin ikinci bölümünde Recep Türkoğlu, “BT 
Teşviklerinin Geliştirilmesi ve Yatırım Havuzları 
Grubu”nun tanıtım sunumunu yaparken “BT 
Teşvikleri Günümüz ve Sektörümüzü 2023 
yılına taşımak” oturumunda, ülkemizdeki BT 

teşviklerinin mevcut durumu, sorunları, 2023 
hedeflerine erişmek için yapılması gerekenler 
kilit sektör temsilcileri ile tartışıldı. Ayrıca sektör 
temsilcileri ve STK’ların, Ar-Ge ve diğer teşvik 
ile ilgili öngörüleri ve beklentileri dile getirildi. 
Oturuma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir 
Uzkurt, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Fatih Yülek, 
Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetim 
Birimi’nden Süleyman İslamoğlu, KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Yusuf Keskin ve Haberleşme Genel 
Müdürlüğü’nden Gündüz Şengül katıldı.

Fiber altyapı

Mobil genişbant kullanımının artması ile 
birlikte bu trafiği taşıyacak olan altyapı masaya 
yatırılırken mobil ve sabit genişbant altyapı ile ilgili 
düzenlemeler ve bu düzenlemelerin operatörlere 
olan yansımaları ele alındı. 
BTK Sektörel Rekabet Daire Başkanı Bilal Ünver’in 
yönettiği “Fiber Operatörler ve Servis Seçenekleri” 
panelinde ise fiber altyapı ve operatörler için 
mevcut yatırım üzerinden verilebilecek servislerin 

ve yapılması gereken düzenlemeler konuşuldu. 
“Siber güvenlik ve mesleki mali sorumluluk 
sigortası” oturumunun açılış konuşmasını 
Bird&Bird’den Simon Shooter yaparken 
“Siber Güvenlik Sigorta’sı ve Uygulamaları” 
kapsamında AIG’den Demet Öztürkcan, Marsh 
Risk Danışmanlığı’ndan Seçil Öztürk, Marsh 
Finansal & Profesyonel Sigortalar’dan Gözde 
Karatopak firma sunumlarını katılımcılarla 
paylaştılar.
 
“Bilişim Teknolojilerinde Siber Güvenlik 
Sigortalaması: Ne, Nasıl, Neden?” panelini 
BTK’dan Selçuk Korkmazer yönetti. “Siber 
suçlarda Siber Güvenlik Sigortası yeni bir 
yaklaşım olarak neyi çözer? Siber suçlarda 
Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası hizmet 
sağlayıcılar için bir güvence midir?” sorularının 
yanıtının arandığı panele; BTS Avukatlık 
Yöneticisi Yasin Beceni, TUBİSAD Temsilcisi, 
AB Danışmanlık’tan Abdullah Büyükbayram, 
DIFOSE’den Şükrü Durmaz ile Marsh Finansal 
& Profesyonel Sigortalar’dan Gözde Karatopak 
konuşmacı olarak katıldı. 

Bilişim STK’ları, siyasi parti 

temsilcileriyle bir arada

Kurultayın ikinci günü, 32 bilişim STK yöneticisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclis’inde (TBMM) grubu 
bulunan 3 partinin temsilcisini ağırladı. Bilişim 
sektörünün geleceği, parti programlarındaki 
önceliklendirme, bilişimle kalkınma ve 
önceliklendirmeler ile ilgili karşılıklı görüş 
alış verişinde bulunulan oturuma, CHP İzmir 
Milletvekili Erdal Aksünger, MHP Eskişehir 
Milletvekilli Ruhsar Demirel ile HDP Genel Başkan 
Yardımcısı Alp Altınöz katıldı. 

TBMM’deki muhalefet milletvekilleri, hükümetin 
BT’ye yapmadığını, güvenlik ve izlemeye yatırım 
yaptığını belirtip Türkiye’de “Güvenli internet”in 
tercihten çıkıp zorunluluk haline getirildiğini 
söylediler. Vekiller, “Toptan gözetim toplumuna 
geçiyoruz” yakınmasını dillendirirken internet 
erişim sınırlamalarının kaldırılması, “gözetim 
ve sansüre” değil “üretime” yatırım yapılmasını 
istediler. “Bilişim Bakanlığı” ile “Bilişim Teşvik 
Ajansı”nın kurulması ve STK’larınyer aldığı 

.gün