2

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

103

2014 ARALIK

102

“Bilişim Özgürlüğünü İzleme Komitesi”nin 
oluşturulması vekillerin önerileri olarak göze 
çarptı. 
Bilişimin Türkiye’nin gündeminde ciddi bir 
şekilde yer alması için ne yapmaları gerektiği 
sorusuna siyasi parti temsilcileri daha sık bir araya 
gelinmesi yanıtını verdiler. Ayrıca muhalefetten 
bağımsız bir şekilde iktidar ile doğrudan iletişime 
geçilerek sorun, sıkıntı, çözüm ve uyarıların 
yapılması gerektiğinin altı çizildi.
   

Kültür-sanat eserlerinin 

sayısallaştırılması

“Türkiye’deki Kültür ve Sanat Eserlerinin 
Sayısallaştırılması, Toplulaştırılması ve 
Erişilebilirliğinin Sağlanması” çalıştayında TBD 
temsilcisi Milli Kütüphane Bilgi İşlem Müdürü 
Erdal Naneci, sanat eserlerinin sayısallaştırılması 
konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
Müze objeleri, görsel işitsel malzemeler, 
arşiv malzemeleri, kütüphane materyalleri 
ile kültür ve sanat eserlerinin sayısal ortama 
aktarılması, depolanması ve hizmete sunulması 
için uygun bilişim altyapıları oluşturulmalı. 
Kültür mirasımız dijitalleştirmeli ve kullanıma 
açılmalı, Europeana’ya uygun olarak metaveri 
standartları ile “Sayısallaştırma Üst Kurulu”  ve 
“Ulusal Veri Merkezi” oluşturulmalı. Mevcut 
mevzuatın iyileştirilmesi ve “Sayısallaştırma 
Standartları Yönergesi” hazırlanmalı. Dijital 
yayınların paylaşımı ile ilgili Telif Hakları Yasası’nın 
düzenlenmesi ve öncelikli olarak öksüz eserlerin 
dijitalleştirilmesine öncelik verilmeli. Avrupa 
Birliği’nin koordine ettiği Horizon 2020’nin finansal 
desteğinden yararlanarak Avrupa ülkelerinden 
paydaşlarla birlikte ortak projeler yapma yolları 
aranmalı. Türkiye olarak, büyüme ve istihdam 
yaratma adına kültür ve sanat endüstrisi 
desteklenmeli (sinema, tiyatro, opera, bale, 
müzik eserleri vb.). Bütün kültürlerin insanlığın 
ortak mirası olduğu ve geleneksel kültürlerin 
gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi ortaya 
konmalı. Avrupa görsel işitsel medya endüstrisinin 
gelişmesi rekabetçiliği arttıracağı gibi kültürel 
çeşitliliği ve kültür mirasının korunmasını da 
destekleyecek.

Türkiye’de öncelikli olarak Osmanlı’dan gelen 
telif hakkı gerektirmeyen öksüz eserlerin 
dijitalleştirilmesinin önerildiğini belirten Naneci, 
“Osmanlı’dan günümüze yazma ve basma eser 
var, bunları hiç okuyamıyoruz çünkü Osmanlıca. 
Dünyada yaşayan dillerinin tümü için dijital 
olarak okunmasını sağlayan OSR (optik character 
recognation) yazılımı geliştirilmiş durumda. 
Arapçanın Farsçanın OSR yazılımı var ama 
Osmanlıcanın yok. Osmanlıca OSR yazılımını yapıp 
uygularsak, o zaman biz ve tüm dünya, büyük tarihi 
ve kültürel mirasımızı tanıyabilecek, araştırma 
yapabilecek. Ülkemizin zengin tarihi ve kültürel 

mirasını tüm dünyaya gururla iletebilmek 
için bu konuda çalışan bir üst kurula 
ihtiyacımız var” diye konuştu.

Geleceğin siber tehditleri

Ali Yazıcı’nın Moderatörlüğü’nü yaptığı 
“Siber Milli Savunma Stratejileri” 
çalıştayında, önümüzdeki on yıl boyunca 
terör, savaş ve çatışmalar açısından 
dünyanın en sıcak bölgesi olacağı 
bugünden belli olan Ortadoğu’ da kritik 
bir konumda yer alan ülkemizin güvenliği 
için çok yönlü stratejik kararlar alınması 
ve çalışmalar yapılması gereğine dikkat 
çekildi. Çalıştay’da “Geleceğin siber 
tehditleri nelerdir? Neler yapmalıyız?” 
sorularının yanıtı arandı. 
Çalıştayda Özlem İribaş, “Sürdürülebilir 
Çevrenin Bil-Tek Yolu var!” başlıklı 
bir sunum yaptı. İribaş, sunumunda 
“Avrupa, ‘Çevre için Bilişim Teknolojileri’ 
konusunda ne düşünüyor, neler yapıyor? 
Sürdürülebilirliğin anahtarı bilişim 
teknolojilerini kullanmaktan mı geçiyor? 
Bıraktığımız her izi takip etmek mümkün 
mü? Bu ne işe yarar? Çevresel ayak izini 
bilmek gerekli mi? Türkiye’de bilişim 
çevre konusunun neresinde, ne kadar 
var? Neler yapılıyor, neler yapılabilir?” 
sorularının yanıtlarını irdeledi.
Ziya Karakaya’nınn yönettiği, 
“Türkiye’deki Sayısal Okuryazarlık 
Düzeyi ve Ülke Kalkınmasında Önemi?” 

çalıştayında ise “Ülkemizde bilgisayar ve cep 
telefonu penetrasyonu oldukça yüksek olmasın 
rağmen sayısal okuryazarlıkta durumumuz nedir? 
Özellikle kadınların sayısal okuryazarlık oranının 
yükseltilmesinin ekonomik, sosyal ve toplumsal 
katkıları ne olacaktır. Yapılması gerekenler, çözüm 
önerileri, tarafların rolleri?” konuşuldu. 
Hakan Demirtel’in yönettiği “Birlikte çalışabilirlik, 
Standartlar ve Bilişim Sistemleri Tedariği” 
çalıştayında, AB mevzuatına göre bilişim hizmet 
ve ürün satın alım yöntemleri; Türkiye mevzuatına 
göre bilişim hizmet ve ürün satın alım yöntemleri 
(DMO, KİK, İstisnalar vb.); yöntemler arasında ki 

farklılıkların, avantaj ve dezavantajları; doğrudan 
yurt dışından satınalma, beraberinde de yurt dışına 
satışı kolaylaştıracak ortak noktalar ve yapılması 
gereken düzenlemeler ile birlikte çalışabilirlik ve 
standartların oluşması konuları ele alındı. 

Büyük veri ve bulut bilişim

“Büyük veri nedir, hangi veri büyüktür ve büyük 
veri nasıl yönetilir” gibi konuların konuşulduğu 
oturum, ilgili firma sunumları ve paneller ile 
desteklendi. 
Aselsan’dan Talip Küçükkılıç, Havelsan Siber 
Teknolojiler Direktörü Muhammed Bahaüddin 
Eymen Şahin, Microsoft’tan Hakan Akan firma 
sunumları yaptılar. 
“Çocuk ve bilişim” panelinde, çocukların bilgisayar 
programcılığı ile tanışması hem zevki ve hem de 
üretime yönelik yepyeni bir macera alanı ele alındı. 
Konuyu Amerika devlet politikası haline getirdi, 
Kore ve Japonya’ da ilkokul eğitiminin bir parçası… 
Ya Türkiye? Türkiye’ de de iyi şeyler olmaya 
başladı. Hep birlikte konuşacağız.
Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in yönettiği panelde, 
Microsoft’tan Selçuk Uzun, Garanti Bankası 
Öğretmen Vakfı Kurucu Kayhan Karlı, TBD 2. 
Başkanı İ. İlker Tabak, Türksat Genel Müdür 
Danışmanı Ahmet Kaplan ve Sebit Ar-Ge Yöneticisi  
Ali Türker açıklamalarda bulundular. 
Prof. Dr. Ali Yazıcı’nın yönettiği “Büyük Veride 
Temel Yönelimler” Çalıştayının, “Sosyal Ağlarda 
Büyük Veri” oturumuna Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Taylan Cemgil, Accelera’dan Tolga Durdu 
ve SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy konuşmacı 
olarak katıldı. “Kamuda Büyük Veri Kullanımı” 
oturumuna ise TOBB ETU’dan Doç. Dr. Erdoğan 
Doğu, Atatürk Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Derya Tellan, TÜBİTAK-BİLGEM’den Canan Girgin 
ile Abdulkadir Şan, SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy, 
Vardar Yazılım’dan Ümit Vardar ile IBM’den Burak 
İlter katıldı. 
“Finans Sektöründe Büyük Veri” oturumunun 
konuşmacıları SYM Bilişim’den Ekrem Aksoy,  
BİS’ten Hakan Özyenen, FOREKS’ten Umut 
Çelik, Anadolu Araştırma’dan Özgür Dolgun ile 
EGEMSOFT’tan Bahtiyar Karanlık oldu. 
“Veri Madenciliği” oturumunda, Maltepe 

.gün