2

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

105

2014 ARALIK

104

Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Turgay Tugay Bilgin, Doğuş Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Can Ganiz, Havelsan Siber Teknolojiler Direktörü Muhammed Bahaüddin Eymen Şahin ve Anadolu 
Araştırma’dan Özgür Dolgun konuştular. 
“Çevrimiçi Tüketici haklarının Korunması ve Mevzuatı” çalıştayını Seçil Tutkun yönetti. Özellikle internet 
üzerinden yapılan alışverişlerde karşımıza çıkan tüketici hakları konusu, BT teknolojileri üzerinden 
yayılan ve paylaşılan tüm uygulama, fikir, bilgi ve hizmetin yararlılığı konusunda tüketicinin teminat 
altına alınmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çalıştayda “Avrupa Birliği bu konuda neler yapıyor, 
biz neler yapmalıyız?” konusu tartışıldı.
 
Prof. Dr. Adil Denizli’nin yönettiği “Mikro ve Nano Teknolojilerde Neredeyiz?” çalıştayında hayatımızın 
her alanında çoğu zaman farkında bile olmadan bize hizmet eden mikro ve nano teknolojilerde 
ülkemizde yapılan çalışmalar irdelendi. Çalıştayda bilgi teknolojilerini de temelden etkileyen bu 
teknolojik alanda ülkemizde yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.

TBD Başkanı Turhan Menteş’in moderatörlüğünü üstlendiği  “Kamu verilerinin tekrar kullanılması – Açık 
Veri” çalıştayında, günümüzde verinin çok büyük bir endüstriyel hammadde haline geldiği vurgulandı. 
Çeşitli kurumlar ve otoriteler tarafından üretilen veriler, yeniden değerlendiriciler elinde çok önemli 
bir servet konumunda. “Peki veriler, tozlu disklerde 
saklı mı kalmalı yoksa yeniden değerlendirilip yeni 
servisler için kaynak mı olmalıdır? Ne yapmalıyız? Nasıl 
yapmalıyız?” sorusunun yanıtı bu çalıştayda arandı. 
Recep Türkoğlu’nun yönettiği “Horizon 2020 ve 
Türkiye’ deki Bilişim’e Yönelik Teşvikler” çalıştayında 
da, “Bilişim Sektöründeki destekler ve mali destek 
programları, nasıl olmalıdır? Horizon 2020’nin Türkiye’ 
deki bilişim sektörüne etkileri katkıları neler olacaktır? 
Türkiye’deki teşvik sisteminin sorunları, açmazları ve 
sektör gözüyle olması gerekenler” ele alındı.

Microsoft Dev Camp

Microsoft geliştirici dünyasına hızlı bir adım atılan 
Microsoft Dev Camp etkinliği kapsamında, başarılı 
geliştiriciler bir araya gelip bir günlük etkinlik 
çerçevesinde yazılım geliştirme fırsatı buldular. 
Etkinlik kapsamında katılımcılar tarafından 
oylanan ve beğenilen fikirler etrafında takımlar 
oluşturulup Microsoft çalışan ve uzmanlarının birebir 
danışmanlığıyla fikirler geliştirildi. Birinci olan fikir, 
sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.
Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Çözümleri Müdürü 
Geray Aktimur’un açılış sunumunu yaptığı etkinlikte 
“Microsoft App Vizyonu ve İyi Uygulama Örnekleri” ve 
“Windows Mobil Developer Dünyası’na Giriş”  sunumları 
da gerçekleştirildi. 
İkinci gün ayrıca 8 bildiri de sunuldu. 

.gün