3

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

107

2014 ARALIK

106

TBD’nin 31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın üçüncü günü yine uzman ve 
yetkililerce bilişimin teknik,  güvenlik, hukuksal, toplumsal ve sosyal 
boyutu ele alındı. Aynı gün TBD Genç Kurultayı, Hackhathon, Bilimkurgu 
Kurgu Öykü Yarışması düzenlendi.

2020’

de internete giren cihaz 
sayısının 50 milyar olacağı 
tahmin ediliyor. 2020 

yılında mobil şebekelere bağlı M2M cihaz sayısı 1 
milyar civarında; makineler arası iletişim (Machine 
to Machine-M2M) özellikli araç sayısının da 
yaklaşık 700 milyon civarında olacağı belirtiliyor. 
Bu cihazların internet ortamında  yönetimi, insan 
gücü, makine ve yakıtın düşünüldüğünden çok 
daha verimli kullanılmasına yol açacak. Örneğin 
akıllı şehirler için verilen enerji tasarruf oranı 
yüzde otuzlar civarında.  Şu anda dünyada M2M 
akıllı bina, akıllı şehir, belediye uygulamaları, 
trafik, sağlık, reklam, parakende ve finans 
alanlarında kullanılıyor. 

İnternet ve her şey: 

Güvenlik, gençlik ve spektrum

Kurultayın üçüncü günü düzenlenen “M2M / 
IoT(Internet of Things)” panelinde M2M ile yeni 
açılması olası iş fırsatları, ülkemizde M2M ‘in 
fırsata dönüşmesinin önündeki engeller ortaya 
konuldu.

Açış konuşmasını davetli konuşmacı olarak 
ODTÜ MEMS Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın’ın 
yaptığı panelde Ankaref Bilişim Teknolojileri’nden 
Gökhan Fidan, “Soğuk Zincir Takip ve Stok 
Yönetim Sistemi ile aşı ve antiserumların Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı 10.000 bölgesel 
depoya  naklinin takibinin sağlanması”; MIKRO-
TASARIM’dan Dr. Selim Eminoglu, “Makine Tabanlı 
Görüntüleme Uygulamaları İçin Yeni Nesil Akıllı 
Entegre Görüntüleme Sensörleri ve İşlemcileri” 

ve MIKROSENS’ten Tamer Öztin, “Ev/Bina/Fabrika 
Kontrol Otomasyon Uygulamaları İçin Düşük 
Maliyetli Termal Görüntüleme Sensörleri” başlıklı 
firma sunumları yaptılar.
 

M2M, ortak iş olanağı sağlayacak

M2M kavramı spesifik olarak herhangi bir 
teknolojiye odaklanmıyor, olası tüm protokolleri 
ve teknolojik metotları kapsayacak şekilde geniş 
bir anlamda kullanılıyor. Şebeke operatörleri, 
donanım üreticileri, roaming (dolaşım) partnerleri, 
sistem entegrasyon uzmanları, içerik sağlayıcılar, 
uygulama geliştiriciler için ortak iş olanağı 
sunabiliyor. Sistemlerin birbirleri ile entegrasyonu 
için teknolojik olanakların ve yeteneklerin 
artmasını sağlıyor.
 Panelin devamında “M2M ile açılacak yeni 
iş fırsatları, olası M2M fırsatlarını kaçırma 
nedenlerimiz (yasal, stratejik, teşvik, entegrasyon, 
mahremiyet, güvenlik), M2M’e ne kadar hazırız?” 
konuları masaya yatırıldı.
Yöneticiliğini ODTÜ MEMS Başkanı Prof. Dr. Tayfun 
Akın’ın yaptığı panele, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Teknik Düzenlemeler Daire Başkanı 
Ahmet Emin Turgut, Vodafone Türkiye M2M 
Çözüm ve Servisleri Kıdemli Müdürü Halil Teksal, 
Turkcell’den Dündar Özdemir, Microsoft, Azure 
Yazılım Teknolojileri Yöneticisi Mustafa Kasap, 
Vestel, İş Geliştirme Müdürü Yankı Yalçın, Quisma, 
Reklam Operasyon Direktörü Feridun Haluk Akalp 
katıldı.
  

.gün