3

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

109

2014 ARALIK

108

M2M, herhangi bir teknolojiye 

odaklanmıyor

BTK Teknik Düzenlemeler Daire Başkanı Ahmet 
Emin Turgut, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-
operation and Development- OECD)  M2M’i 
kablolu ve kablosuz şebekeler üzerinden sürekli 
iletişimde olan ancak bilgisayar sınıfına girmeyen 
cihazlar aracılığıyla genellikle İnternet ve benzeri 
yapılar üzerinden gerçekleştirilen iletişim olarak 
tanımladığını belirtti.

 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin 
(International Telecommunications Union-ITU) 
ise  M2M kavramını iki ya da daha fazla makinenin 
insan ihtiyacı olmadan ya da minimum insan 
ihtiyacıyla birbiriyle haberleşmesi olarak ele 
aldığına dikkati çeken Turgut, 2015 yılında mobil 
şebekelere bağlı M2M cihaz sayısının 290 milyona 
çıkacağını ifade etti.

 Turgut’un verdiği bilgiye göre, 2012-2013 
yıllarında M2M cihaz sayısı 200-300 milyon arası 
iken 6-10 milyar dolar gelir elde edildi. Türkiye’de 
ise 2014 yılı ikinci çeyrek itibariyle yaklaşık 2,3 
milyon M2M abonesi bulunuyor (güvenlik, araç 
takip sistemleri ve POS cihazları). 2012’de M2M 

geliri yaklaşık 64 milyon TL iken 2013 yılında 80 
milyon TL civarında oldu.

Alkan:

 Türkiye, dünyada en çok siber 

saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında

 

Siber güvenlik ve savunma alanındaki çalıştaya 
başkanlık yapan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve 
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Güven 
ve Güvenlik” oturumunda “Türkiye’de Siber 
Güvenlik” konulu açılış konuşması yaptı. Alkan 
konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye, dünyada en çok siber saldırıya uğrayan 
ilk beş ülke arasında yer alıyor. Türkiye, siber 
saldırılar konusunda, kişisel ve ulusal anlamda 
ciddi tehlike altında. Geçtiğimiz sene 60’a yakın 
kurumla birlikte siber güvenlik tatbikatları yapıldı. 
Bu kurumların yüzde 90’ı tatbikat sırasında 
başarısız olarak çöktü. Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet, 
İçişleri, TİB gibi kurumların web sayfalarının 
çökertildiğini hepimiz biliyoruz. Çok basit 
saldırılarda bile savunmasız kalan Türkiye’nin 
siber savaş savunma gücü son derece yetersiz.
 
Bu konudaki en önemli sorunumuz ise, farkındalık 
yaratamamak. Türkiye’nin bu alanda bir politika ya 

da stratejisi yok, yasal düzenlemeler yetersiz ve bu 
alanda ciddi bir kurumsal yapılanma ihtiyacı var.”

Daha sonra gerçekleştirilen panelde Aselsan’dan 
Bikem Temurcu, TURKTRUST’tan Tolga Tüfekçi, 
STM’den Mustafa Umut Demirezen, Samsung 
Kurumsal Çözümler Müdürü Mustafa Özçilingir ve 
TÜBİTAK/SGE’den Bahtiyar Bircan firma sunumu 
yapacak.
 

Siber güvenlik ve milli güvenliğe etkileri

“Ulusal siber güvenlik çalışmaları; siber güvenlik 
ve yasal mevzuat; kritik altyapıların güvenliği; 
kamu ağı güvenliği ve veri merkezleri yönetimi; 
sosyal medya ve güvenlik, siber güvenlik ve 
farkındalık” konuları ise başka bir oturumda 
irdelendi.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Hamdi Atalay’ın yönettiği panele, Kamu 
Siber güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar; Bilişim Güvenliği 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nazif Ünlü; 
BGA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Huzeyfe Önal; 
Havelsan Siber Teknolojiler Direktörü Muhammed 
Bahaüddin Eymen Şahin; ISSA Türkiye Başkanı 
Dr. Batuhan Tosun; Microsoft’tan Burak Yavuz ve 

Labris’ten Seçkin Gürler panelist oldular. 

Çalıştaylar… 

 

Mustafa Afyonluoğlu’nun yönettiği 
“E – Devlet’te neler oluyor?” çalıştayında, vatandaş 
odaklı hizmetlerin geliştirilmesinde ve kamu 
hizmetlerinin bir araya getirilip, insan yaşam 
döngüsünün bütünlüğü içerisinde kusursuz bir 
hizmet paketi haline getirilmesi konusunda son 
yıllarda bir yavaşlama olup olmadığı konuşuldu. 
Çalıştayda, “Hızlı, bütüncül, etkin bir ‘e– devlet’ 
çatısının geliştirilmesi için ‘yeni’ neler yapmalıyız? 
E-kimlik çalışmalarında ne durumdayız. Tek Nokta 
Hizmet merkezlerinin geliştirilmesinde neler 
yapılmalıdır” sorularının yanıtları arandı.
Dr. Nihat Yurt’un yönettiği, “Türkiye’ de sağlık 
alanında yapılan BT yatırımları ve gelecek 
öngörüleri” çalıştayı düzenlendi. Son yıllarda 
sağlık alanında yapılan bilişim yatırımları 
azımsanamayacak derecede olmuş ve ciddi kaynak 
tasarrufu sağlamıştır. Peki, mobil sağlıktan, 
sağlık verilerinin paylaşımına kadar, önleyici 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinden, yaşlanan 
nüfusumuza yönelik hizmetlerin geliştirilmesine 
kadar yeni neler yapmalıyız? Avrupa Birliği’nin 
e- sağlık stratejileri ile ülkemiz arasındaki fark 

.gün