3

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

113

2014 ARALIK

112

altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.

Başkalarına ait banka hesaplarıyla 
ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan 
bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle 
kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, 
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır.

TBD Genç Bilişimciler Kurultayı

“Bilişim 2014” kapsamında TBD 4. Genç 
Bilişimciler Kurultayı da düzenlendi. 
TBD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ ile TBD 
Genç Başkanı Erdem Lafcı’nın moderatörlüğünü 

üstlendiği etkinlikte, bilişim alanındaki birçok 
meslekte bulunmuş kişiler, yol haritasını anlattı. 
OECD’nin 200 ülkede yaptığı araştırmada en 
değerli 2. meslek seçilen bilişim mesleği geniş 
bir yelpazeden oluşturuyor. Her biri uzmanlık 
gerektiren ve uzun süre emek verilmesi gerekiyor. 
Mesleklerin çoğunluğu kapsayan bilgilerin yüzde 
70’i, üniversitelerde verilemiyor. Öğrencilerin 
çoğunluğu hangi alana gideceğini bilmiyor, bilse 
de nereden başlayacağını bilmiyor. Bazen bir 
alanı seçtiklerinde de bir süre sonra mutsuz olup, 
kariyer yolunda büyük bir darbe alıyorlar.

Yapay zekâ ve robot teknolojileri

Yrd. Doç. Dr Cengiz Acartürk ve Yrd. Doç. Dr. 
Sinan Kalkan’ın yönettiği, “Yapay zekâ ve robot 
teknolojilerinde mevcut eğilimler, Türkiye’deki 
durum” çalıştayına, Prof. Dr. Levent Akın, Yrd. Doç. 
Dr. Kutluk Bilge Arıkan, Alper Erdener, Doç. Dr. 
Uluç Saranlı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yazıcı konuşması 
olarak katıldı.

Yapay zekâ ve 
robot teknolojileri 
alanlarında dünyada, 
Avrupa ülkelerinde ve 
Türkiye’deki eğilimler, 
araştırma altyapıları, 
güncel projelerde işlenen 
konuları kapsayan 
bu çalıştayda mevcut 
durum değerlendirmesi 
yapıldı. Türkiye’nin 
2020 yılına kadar 
hedefleyebilecekleri ve 
bu hedeflere ulaşabilmek 
için gerçekleştirilmesi 
gerekli adımlar tartışıldı.

Spektrum yönetimi

Mevcut ve gelecek 
teknolojilerde frekans 
spektrumunun 
verimli kullanımı için 
mevcut durumun ilgili 
paydaşlarca irdelenmesi 
ve gelecek için plan 
önerileri düzenlenen 
panelde tartışıldı. 
Ericsson Türkiye 

Teknoloji Direktörü Eyüp Dilaverler, “LTE 
teknolojisine genel bakış ve gelecek öngörüleri ile 
birlikte başarı hikâyeleri”ni anlattı. 
“Spektrum yönetimi ve frekans paylaşımı” 
panelinde ise sayısal yayıncılığa geçiş çalışmaları 
tamamlandıktan sonra boşa çıkan frekansların 
kullanım şekilleri ve bu frekans dilimlerinin 
mobil genişbantta açacağı ufuklar irdelendi. 
Panelde, “RTÜK açısından sayısal yayıncılık ile 
birlikte ortaya çıkan teknolojik gelişmeler”, “Mobil 
genişbant için kullanılabilecek frekans aralığı ile 
ilgili düzenlemeler” ile “Askeri açıdan frekans 
yönetiminin sivil haberleşmeye etkileri” ele alındı. 
RTÜK Daire Başkanı Muhsin Kılıç’ın yönettiği 
panele, CALIX Bölge Satış Müdürü Yücel Bağrıaçık,  
BTK Daire Başkanı Erdinç Tekbaş, Ericsson 
Türkiye Teknoloji Direktörü Eyüp Dilaverler ile 
TURKCELL’den Kıvanç Urgancıoğlu katıldı. 
Sosyal medyada mizah, mizahta sosyal medya
Karikatürist-Obur Mizah Dergisi Kurucu Editörü 
Emre Yılmaz, sosyal medya ve mizah ilişkisi 

üzerine görsel örneklerle desteklenen bir oturum 
gerçekleştirdi. 
Karikatüristlerin önceden kendilerini dergi ve 
gazeteler aracılığıyla kendilerini ifade ettiklerine 
değinen Yılmaz, şimdi Facebook’un karikatüristler 
için çok önemli ve oldukça etkili bir alan olduğuna 
değindi. Yılmaz, Facebook’un mizah sanatına 
çok katkısı olduğunu söyledi. Karikatürün sosyal 
medyada izleyicilere saniyeler içinde aktarıldığını 
dile getiren Yılmaz, 300 sayfalık bir kitabın bir-iki 
karikatürde anlatıldığını kaydetti. Sosyal medyada 
mizahın nefes aldığını söyleyen Yılmaz, teknikten 
ziyade fikirlerin olması ve tekniğin fikirlerle 
buluşmasının mizah çalışmalarının olmazsa 
olmazı olduğunu ifade etti. Yılmaz, oturumun 
2. bölümünde ise sosyal medya paylaşımları ve 
sosyal medya konulu karikatür örnekleri üzerinden 
görsel örneklerle aktarım gerçekleştirdi. 
Sosyolog, Koç Üniversitesi’nden Emrah Göker, 
“Bilimkurgudan günümüze verinin ekonomi-
politiği – Cyberpunk’un neresindeyiz?” konusunu 
değerlendirdi.
Bir yandan kişisel verilerin metalaşması ve 
mahremiyet gözetilmeden ticari dolaşıma girmesi; 
diğer yandan Wikileaks, Assange, Snowden vs. 
ifşaatlar çerçevesinde haberdar olduğumuz 
kitle algısı yönetimi, gözetleme toplumları, 
istihbarat devletleri artık günlük yaşamımızın bir 
parçası.  Ancak bu gerçekler  tema/konu olarak 
aynen Cyberpunk’ta da işleniyor: W.Gibson, 
N.Stephenson gibi yazarların yapıtları, Johnny 
Mnemonic ve Matrix gibi filmler bunların 
örnekleri. Sonuçta Cyberpunk kısa ömürlü bir 
akım oldu ama bugünün IT’si ve siyasi ortamında 
deneyimlediğimiz durumları öngörebildi mi yoksa 
hangi noktalarda neyi gözden kaçırdı? 
Sağlık bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde sağlık 
bilişimi

Sağlık bilişiminin, özellikle sağlık bakım 
hizmetlerinin iyileştirilmesinde sağladığı ve 
sağlayabileceği katkılar tartışıldığı panelin 
açılış konuşmasını Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ulgu 
yaptı. Panele Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, 
Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arzu Topeli 
İskit, HIMSS Türkiye Direktörü Dr. Korhan An, 
Simeks’ten Bahar Sunman, Sisoft Ömer Siso 
katıldı. 

.gün