3

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

115

2014 ARALIK

114

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Murat Tutanç’ın başarı öyküsü 
anlatmasının ardından Bakan Danışmanı Dr. Sinan 
Korukluoğlu’nun yönettiği “Kamu Özel Ortaklığı 
Hastane Projeleri’nde Sağlık Enformasyon 
Teknolojileri” paneline Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ulgu, 
IHE Türkiye Başkanı, IHE Avrupa Yürütme Kurulu 
Üyesi, Tıp Bilişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Utku 
Şenol, HIMSS Türkiye Direktörü Dr. Korhan An, 
Hakan Adanalı ve Altuğ Özdamar görüşlerini 
katılımcılarla paylaştılar. 

Bilişimle engelleri kaldırıyoruz

Prof. Dr. Gonca Telli Yamamato ve Mustafa Özhan 
Kalaç’ın yönettiği Çalıştayın ilk bölümünde Digital 
Europe kapsamında planlanan engelliler ve bilişim 
konulu çalışmalar, Türkiye’de 
mevcut uygulamalar ve sorunlar, 
başarılı uygulama örnekleri gibi 
konularda sunumlardan oluşacak 
oturumlar yapıldı. İkinci bölümde 
ise Türkiye’de engellilere yönelik 
bilişim teknoloji ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve AB Sayısal 
Gündem 2020 çerçevesinde 
yol haritasının belirlenmesi 
için katılımcılarla görüş alış 
verişinde bulunuldu. Çalıştaya 
kamu kurum temsilcileri, engelli 
ve bilişim alanlarında faaliyet 
gösteren STK’ lar, özel sektör 
temsilcileri ve akademisyenler 
katıldı.

Prof. Dr. Yiğit Gündüç’ün yönettiği 
“Yüksek Performanslı BT 
Merkezleri” çalıştayında, “Yüksek 
performansı bilgisayarlara sahip 
olma ve bunlardan yararlanma 
konusunda dünyadaki, 
AB’de ve ülkemizdeki durum 
nedir? Yüksek performanslı 
bilgisayarlara sahip olmanın ülke  
bilim ve endüstrisi açısından 
kritik öneminin farkında 
mıyız? Kamu, özel sektör ve 
üniversitelerin bir araya gelerek 
kuracakları yüksek performanslı 

bilgisayar merkezinin koşulları neler olmalıdır?” 
sorularına yanıt arandı.
Prof. Dr. Betül Ulukol ve Mehmet Ali İnceefe’nin 
yönettiği “Çocukların Çevrimiçi Güvenliği” 
çalıştayında, çocukların çevrimiçi güvenliğini 
sağlamaya yönelik olarak, “Mevcut mevzuatın 
tespiti”; “Uluslararası mevzuatın incelenmesi 
ve başarılı ülke uygulamalarının belirlenmesi”; 
“Bu alanda yapılan çalışmaların belirlenmesi 
ve incelenmesi”; “Kurumların ve sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) sorumluluklarının 
belirlenmesi”; “Tarafların (Kamu kurum ve 
kuruluşları, STK’lar, eğitimciler, ebeveynler ve 
çocuklar) farkındalığını artıracak çalışmaların 
belirlenmesi ve bilişim okuryazarlığının 
yaygınlaştırılması” ile “Uluslararası eşgüdüm ve 
işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar” ele 
alındı.

Hakan Büyüktopçu’nun yönettiği “Türkiye’de 
Genişbant Hizmetleri ve Gelecek Öngörüleri” 
çalıştayında, Türkiye’de genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaşması ile birlikte söz konusu bu 
hizmetlerin düzenlenmesi ihtiyacı her geçen gün 
daha da arttığına dikkat çekildi. AB ülkelerindeki 
durum, Türkiye’ deki yasal durum ve ihtiyaçlar, 
şeffaflık ve rekabetin sağlanması için yapılması 
gerekenler irdelendi. 

TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı’nın yönettiği 
“Yolcu ve Yük taşımacılığında Geleceğin Akıllı 
Teknoloji Trendleri” çalıştayında ise şu soruların 
yanıtları arandı: 
Türkiye’de havayolu, karayolu, demiryolu ve 
denizyolu taşımacılığının kendi karakteristik 
avantajlarından hareketle birbirleriyle en optimize 
şekilde entegre edilmesi için teknolojik imkanlar 

nelerdir? Ulaştırma modlarındaki trafik yönetim 
sistemlerinde BT temelli yeni uygulamalar hangi 
kolaylıkları sağlayacaktır? Trafik izleme, kazaları 
önleme ve güvenlik alanında hangi teknolojiler 
gelişmektedir? Geleceğin akıllı şehirleri akıllı 
ulaşım ağları ile donatılırken, birbirleri ile en 
verimli şekilde nasıl bağlanacaktır? Avrupa Birliği 
ile kıyasla Türkiye’de mevcut durum nedir ve akıllı 
ulaşım sistemlerinin kurulması için Türkiye’nin 
2020 vizyonu ne olmalıdır?
Kurultayın üçüncü günü 16 bildiri sunuldu. 

.gün