4

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

117

2014 ARALIK

116

Ulusal Bilişim Kurultayı’nın son günü e-öğrenme, e-yetenekler, yerli bilişim 

ve oyun endüstrisi, e-ID, kayıt ve bilgi yönetimi, TBD Sayısal Gündem 2020 

Uzmanlık Gruplarının değerlendirme toplantıları yapıldı. 

B

ilgi okuryazarlığı becerilerinin 
kazandırılması günümüzde önem taşıyor.  
Bu konuya dikkat çekmek üzere “E-Skills” 

oturumu düzenlendi. Bilişim okur-yazarlığı, 
bilişimde eğitim ve bilişimci yeteneklerinin 
arttırılması konularının ana başlık olduğu 
oturumda bilişim okur-yazarlığının artması ile 
üretken bilişimci kalitesinin artıp artmadığının 
yanıtı arandı.

TÜBİTAK’tan Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun 
açılış konuşmasının ardından oturumda Verisis’ten 
Aydın KOLAT, “Yetenek kazanımında bilişimin rolü 
ve bilişimde yetenek kazanımı” konulu bir sunum 
yaptı. Oturumun ikinci bölümünde, “Mesleki 
yetenek kazanımında bilişim”, “Bilişimde yetenek 
kazanımı”, “Bilişimde sürdürülebilirlik için mesleki 
bilişimsel yetkinlik” konularını kapsayan paneli 
Başbakanlık E. Müsteşarı Fikret Üçcan yönetti. 

Öğrenme, yerli bilişim, 
oyun endüstrisinde Türkiye

Panele Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Buket Akkoyunlu, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
Tunay Alkan, ENOCTA’dan Ahmet Hançer ve 
KEYS’ten Nükhet Sümer katıldı.
Dr. Aydın Kolat’ın yönettiği “Yerli Bilişim 
Endüstrisinin geleceği” çalıştayında, “Yerli bilişim 
endüstrisinin mevcut durumu; şimdi ve gelecekte 
bileşenleri ne olmalıdır?; Diğer sanayi kollarına 
bağımlılığı ve katkıları ; Devlet,  üniversite ve özel 
sektör bu konuda ne düşünüyor ve ne yapmalı?” 
sorularının yanıtı arandı.
 

e-ID, kayıt ve bilgi yönetimi

Türkiye’de e-ID, kayıt ve bilgi yönetimi konusunda 
yapılanlar, konu özelinde çalışan kurum ve 
kuruluşlar tarafından masaya yatırılırken 
teknolojinin geldiği noktada kimlik tanılama ve 
doğrulama sistemlerinin kullandığı yöntemler 
tartışıldı. PTT ve TNP KEP’in firma sunumları 
ardından NVİ Genel Müdürü Ahmet Sarıcan’ın 

yönettiği panelde, KEP; Bulutta e-ID, kişisel 
veriler ve güvenlik sorunu; Biyometrikleri 
kullanmanın avantajları var mı?; Ulusal ve uluslar 
arası uygulamalar; Belge ve Belge yönetim 
sistemlerinde kimlik doğrulama ile Çevrimiçi ve 
mobil uygulamalar farklılığı ele alındı.
 

Oyun, “stratejik” ve “iyi bir pazar”

Son gün Elif Buğdaycıoğlu’nun moderatörlüğünde 
“Video Oyun Endüstrisinde Türkiye’nin Yeri ve 
Rotası” çalıştayı düzenlendi. 
Tüm dünyada 75 milyar ABD doları değerini 
geçerek film ve müzik endüstrilerinin toplamını 
da geçen oyun endüstrisi, her yıl daha hızlı bir 
dinamikle büyüyüp gelişiyor. 2020 yılı hedefleri 
arasında mutlaka bulunması gereken oyun 
endüstrisi stratejilerinin, sektörün ileri gelenleri 
tarafından oluşturulması gerekiyor. Bu amaçla 
hazırlanan çalıştay kapsamında; yerel oyun 
geliştiricilerin yeri, izlenebilecek rotalar ve 

.gün