4

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

119

2014 ARALIK

118

Türkiye’de oyun endüstrisinin aldığı yol başta 
olmak üzere farklı konular masaya yatırıldı. 
Uzmanlık grubu çalışmalarının paylaşılacağı ve 
ileriye yönelik hedeflerin belirleneceği çalıştaya, 
oyun sektörü ilgilileri ve geliştiricilerin de dinleyici 
olarak katılımı bilgi zenginliğini arttırdı.
TaleWorlds Genel Müdürü, DOGED Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Erkin’in açılış konuşmasını 
yaptığı “Türkiye’de Oyun Geliştirmek” panelini 
ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun 
Geliştirme Merkezi (ATOM) eski Yöneticisi Barış 
Emek Kepenek yönetti. Ergün Güvenç, Hakan 
Yüksel ve Erkan Bayol’un konuşmacı olarak 
katıldığı panelde, “stratejik” ve “iyi bir pazar” 
olarak değerlendirilen oyun sektörüne fazla 
yatırım yapılmadığı belirtilirken Türkiye’de bu işin 
zor ve prestijinin olmadığına dikkat çekildi. 
Sektörde çalışan insan sayısının artmaya 

başlamakla birlikte yetenekli insan sayısının 
fazla olmadığı, sektörün öngörülemeyen ve 
engellenemeyen riskler taşıdığı ve en büyük 
sorunun sirkülasyon avantajının bulunmaması 
olduğu vurgulandı.  Yetenek havuzunda yetişmiş 
işgücü anlamında ciddi rekabet olduğu bildirilirken 
oyun firmalarının teşvik ve destekten yana 
dezavantajlı konumda olduklarının altı çizildi. 
Panel yöneticisi Kepenek oturumu “ATOM gibi 
yapıların devlet tarafından desteklenmesi ve 
Türkiye çapında yaygınlaşması gerekir” diyerek 
kapattı.   
“Yerel Oyunlar ve Uluslararası Oyun Endüstrisi” 
panelini ise ODTÜ ATOM Yöneticisi Elif 
Buğdaycıoğlu yönetti. Panele Tuğbek Orek, Levent 
Pekcan ve Gökhan Yılmaz katıldı. Panelistler 
sorunun dünyaya açılmak değil yerelde oyun 
sektörünü geliştirmek olduğunun altını çizdiler. 

Türkiye’de oyun geliştirenlerin küresele 
yöneldiklerini ama yerel pazarda iyi 
şeyler yapılmadan başarı şansının yüksek 
olmadığına işaret eden konuşmacılar, 
dünyayı kaçırmamak gerektiğini ama 
yerelde güçlü olmanın iyi bir fırsat olduğunu 
vurguladılar. 
Sektöre her gün daha fazla kullanıcı 
katılmasının gidişatı değiştirebileceğine 
değinen panelistler, gelecekte her 
oyunun mobilde yardımcı bir sürümünün 
olacağı, Türkiye’ye yurtdışı firmalarının 
yatırımlarının artacağı öngörüsüne 
bulundular.

Gökhan Sevindi’nin yönettiği “Yeni Nesil 
Web Teknolojileri” çalıştayında, bilişim 
dünyasında tüm yönelimlerin artık çevrimiçi 
teknolojilere doğru olduğuna işaret edildi. 

Çalıştayda, “Anlayan, düşünen, yanıt 
veren, çözüm bulan ve hatta endüstriyel 
üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelecek 
olan yeni nesil web teknolojilerini nasıl 
kavramalı, anlamalı ve geleceğin Türkiye’ 
sini inşa ederken bu teknolojiden nasıl 
yararlanmalıyız?” sorusunun yanıtı arandı.
Servet Yetim’in yönettiği “Sosyal Medya’ da 
Neler Oluyor?” çalıştayında ise hayatımızın 
ayrılmaz parçası olan sosyal medya 

irdelendi. “Son yıllarda siyasal mücadelenin en 
büyük arenası haline gelen sosyal medyanın 
demokrasi, insan hakları ve toplumsal gelişme 
yararına kullanımı için neler yapılmalıdır? Sosyal 
medya alanında yapılan yasal düzenlemelerin 
Avrupa Birliği ile karşılaştırmalı kıyaslaması 
nedir?” çalıştayın yanıtını aradığı sorular oldu.

Erdem Lafçı’nın yönettiği, “Mobil Teknolojide 
Yeni Trendler ve Ülkemiz” çalıştayının çağrılı 
konuşmacısı İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memiş 
Tekin idi. Gelecek tamamen mobil teknolojiler 
üzerine şekilleniyor. Özellikle nesnelerin 
interneti tamamen mobil teknolojiler üzerinden 
şekillenecek. 

HTML5 ile ne yapamazsınız ki?

Aselsan’dan Ahmet Oğuz Mermerkaya, HTML5 ile 
ilgili konuşurken Cengiz Tanrıkulu, “E – İmza’da 
nerede kalmıştık?” çalıştayını yönetti. Çalıştayda, 
“E- imza düzenlemeleriyle ilgili hızlı başlayan 
çalışmalarda bugün yavaşlayan trendde nereye 
geldik? Kamudan kamuya, kamudan vatandaşa 
ve kamudan özel sektöre e -imza için neler 
yapmalıyız?” konuları ele alındı. 

Akıllı şehirler…

Kurultayda “Akıllı şehirler” konsepti, bilişim ve 
iletişim teknolojileri bakış açısından yeniden 
ve ilgili tarafların katılımı ile tartışmaya açıldı. 
e-KENT Ankara Bölge Müdürü Bülent Çamur, 
“Akıllı Teknolojiler ve Kentsel Uygulamalarında Son 
Gelişmeler”; Microsoft Kamu Sektörü Çözümleri 
Müdürü Geray Aktimur, “Kamu Sektörü Çözümleri 
‘Çağdaş Şehirler’ Yaklaşımı” ve NETCAD, 
“Belediyelerde gerçekleştirilen Netcad Artırılmış 
Gerçeklik, Mobil Afet Bilgi Sistemi ve Mobil 360 
çözümleri” konulu sunumları ve başarı hikâyeleri 
ile oturumu destekledi.  
Kamusal alanda üretilmiş verilerin açıklığı “Akıllı 
şehirler ve açık veri” başlığında tartışıldı. Bu 
başlıkta, hangi verilerin açık olmasının gerektiği, 
bu verilerin açık olmasının yaratabileceği riskler 
ve bu veri açıklığının sağlayabilecek olduğu milli 
kazanımlar ele alındı.
TAGES Yöneticisi Leyla Arsan’ın yönettiği panelde, 
“Standartlar ve birlikte çalışabilirler önemli 
mi? Sensör teknolojilerindeki gelişim ve kent 
uygulamaları, Kent zekâsında bilişim ve iletişim 
teknolojileri, Hukuksal altyapı, kent zekâsı ve bilgi 
güvenliği ikilemi!” ele alındı.
Kurultayın son günü öğleden sonra yedi TBD 
Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grubu  (Ar–Ge ve 
İnovasyon, Toplum için BT kazanımları, Güven ve 
Güvenlik, Sayısal Okuryazarlık ve BT Yeteneği, BT 
Birlikte Çalışabilirlik, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet  
Erişimi, Sayısal Tek Pazar) gerçekleştirdikleri 
çalıştaylarının sonuçları değerlendirip hedef bazlı 
sonuç raporlarına son halini vermeye çalıştılar.
Son gün 6 bildiri sunuldu. 

.gün