AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

139

2014 ARALIK

138

Bir araştırma

A

nkara’da bulunan büyükelçiliklerin 
dijital medya kullanım durumu 
değerlendirildiğinde ABD Büyükelçiliği’nin 
dijital medyayı örgütsel iletişim 

süreçlerinde en yoğun kullanan büyükelçilik 
olduğu tespit edilmiştir. ABD Büyükelçiliği 
31,11972 dijital medya puanı almıştır. ABD 
Büyükelçiliği Facebook, Twitter ve YouTube yoğun 
kullanan büyükelçilikler arasındadır. Yine ABD 
Büyükelçiliği web 1.0 ve web 2.0 arasında uyumu 
sağlayarak dijital iletişimini stratejik bir düzen 
içerisinde yürütmektedir. 
Dijital iletişim sıralamasında İngiltere Büyükelçiliği 
ikinci sırada yer almaktadır. 21,3269 puan alan 
İngiltere Büyükelçiliği sosyal medyayı orta üst 
seviyede kullanan büyükelçilikler arasındadır. 
İngiltere Büyükelçiliği Facebook, Twitter, Flickr 
ve bloğu web 1.0 ile entegre ederek stratejik bir 
düzen içerisinde kullanmaktadır.  Dijital iletişim 
sıralamasında Pakistan Büyükelçiliği üçüncü 
sırada yer almaktadır. 19,59052 puan alan Pakistan 
Büyükelçiliği sosyal medyayı orta seviyede 
kullanan büyükelçilikler arasındadır. Pakistan 
Büyükelçiliği Flickr hariç diğer sosyal medya 
platformlarını web 1.0 ile entegre ederek stratejik 
bir düzen içerisinde dijital medyayı kullanmaktadır.
Sıralamaya göre ilk onda yer alan diğer 
büyükelçilikler şu ülkelere aittir: Yunanistan, 
İsrail, Almanya, Rusya, Meksika, Kazakistan, 
Hollanda. Elçiliklerin Web 1.0 ve Web 2.0 kullanım 
durumları ile dijital medya puan görünümleri Ek C 
bölümünde verilen tablolarda yer almaktadır. 

Örgütsel iletişimde dijital medyanın kullanımı:

 

Görgül bir araştırma

 (3)

Halit Çağdaş 

[email protected]

Bu sayfalarımızda Halit Çağdaş tarafından yapılmış “Büyükelçilikler ve dijital medya” 
konulu araştırmanın üçüncü bölümüne yer veriyoruz. 

Türkiye’ye komşu ülke büyükelçilikleri açısından

Türkiye’nin komşusu bulunan ülkeler içerisinde 
dijital medyayı en üst düzeyde kullanan 
büyükelçilik Yunanistan Büyükelçiliği’dir. Web 
sayfası ile etkileşimli olarak beş ayrı sosyal 
medya platformunu bir arada kullanan Yunanistan 
Büyükelçiliği tüm büyükelçilikler sıralamasında 
18,6257 dijital iletişim puanı ile dördüncü sırada 
yer alırken Türkiye’nin komşuları arasında birinci 
sırada yer almaktadır. 
İkinci sırada yer alan İran sadece web sayfası 
üzerinden dijital iletişim sağlarken, sosyal 
medyanın hiçbir aracını kullanmamaktadır. 
Üçüncü sırada yer alan Gürcistan Büyükelçiliği 
web sayfası ve facebook üzerinden dijital medya 
yürütürken, özellikle büyükelçiliğe ait facebook 
sayfasının durağan bir seyir izlediği belirlenmiştir 
Bulgaristan Büyükelçiliği de İran Büyükelçiliği gibi 
sadece web sayfası üzerinden hizmet verirken, 
Irak Büyükelçiliği’nin web sayfası ve sosyal medya 
araçlarını kullanımı söz konusu değildir. Türkiye’ye 
komşu olan Suriye’nin büyükelçiliği bulunmadığı 
için araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.
 

AB ülkeleri büyükelçilikleri açısından

28 AB ülkesinden 26 tanesi Türkiye’de büyükelçilik 
hizmeti vermektedir. Bunlardan Malta İstanbul 
konsolosluğu ile temsil edilirken Kıbrıs Rum 
kesimi, Türkiye tarafından tanınmadığı için 
büyükelçilik hizmeti verememektedir.