AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

141

2014 ARALIK

140

Bir araştırma

AB ülkesi 26 büyükelçilik içerisinde dijital 
iletişimde en başarılı büyükelçilik İngiltere 
Büyükelçiliği iken, onu sırasıyla Yunanistan, 
Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, Polonya, 
Estonya, Finlandiya, Letonya, İtalya, Lüksemburg, 
Danimarka, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya, İspanya, 
Avusturya, Fransa, Hırvatistan, Bulgaristan, 
İrlanda ve Macaristan büyükelçilikleri 
izlemektedir.
 

Türkler’in en yoğun ziyaret ettiği ülke 
büyükelçilikleri açısından

Türklerin en fazla ziyaret ettiği ilk on ülke 
arasında dijital iletişimde üst sırada yer alan 
dört ülke bulunmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkler; en fazla 
Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, 
Almanya, İtalya, İran, Rusya, ABD ve Ukrayna’yı 
ziyaret etmektedirler. Tablo 4.9 incelendiğinde 
görülecektir ki bu ülkelerden ABD, Yunanistan, 
Almanya ve Rusya dijital iletişimde ilk on arasında 
yer alan ülkelerdendir. Ayrıca 2012-2013 yılları 
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’yi ziyaret eden 
yabancıların milliyetlerine göre dağılım durumları 

incelendiğinde dijital iletişimde üst sırada yer alan 
Almanya, İngiltere ve Rusya’nın Türkiye’ye en çok 
ziyaretçi gönderen ülkeler olduğu da izlenmektedir 
(TÜİK, 2013).

En fazla Türkiye vatandaşının yaşadığı ülke 
büyükelçilikleri açısından

Dünya genelinde en fazla Türkiye vatandaşının 
yaşadığı ülke Almanya’dır. Almanya’da yaklaşık 
1 milyon 900 binin üzerinde Türk yaşamaktadır. 
İkinci sırada yer alan ABD’de de 850 bin, üçüncü 
sırada yer alan Fransa’da 523 bin Türkiye 
vatandaşı yaşarken; Hollanda’da 364 bin, 
Yunanistan’da 153 bin, Avusturya’da 145 bin ve 
Suudi Arabistan’da 140 bin Türk yaşamaktadır. 
Diğer ülkelerde yaşayan Türk sayıları ise 100 binin 
altındadır (Takvim Gazetesi; 2014).
Araştırma kapsamında 100 binin üzerinde 
Türk’ün yaşadığı ülkelerin büyükelçiliklerinin 
dijital medya sıralamasına bakılmış ve aralarında 
bir ilişki bulunup bulunmadığı izlenmiştir. 
Bu kapsamda ülke büyükelçiliklerinin dijital 
iletişim sıralamasında en fazla Türk’ün yaşadığı 
Almanya üçüncü sırada yer alırken, ikinci sırada 
en fazla Türk’ün yaşadığı ABD birinci sırada yer 

almıştır. Üçüncü sırada 
en fazla Türk’ün yaşadığı 
Fransa dijital iletişim 
sıralamasında oldukça 
gerilerde yer alırken, 
dördüncü sırada en 
fazla Türk’ün yaşadığı 
Hollanda büyükelçiliği 
dijital iletişimde onuncu 
sırada yer almaktadır. En 
fazla Türk nüfusuna ev 
sahipliği yapan beşinci 
ülke olan Yunanistan 
büyükelçiliği dijital 
iletişim sıralamasında 
dördüncü sırada yer 
alırken, altıncı ve yedinci 
sırası paylaşan Avusturya 
ve Suudi Arabistan 
büyükelçiliklerinin dijital iletişimleri 
oldukça düşüktür.

Türkiye’nin en yoğun ticaret yaptığı 
ülke büyükelçilikleri açısından

Türkiye’nin dış ticaret istatistikleri 
açısından baktığımızda dijital 

iletişimde ilk onda içerisinde yer alan büyükelçiliklerin ait 
olduğu 4 ülkenin Türkiye’nin en yoğun ticaret yaptığı ilk on 
ülke arasında yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeler ABD, 
İngiltere, Almanya ve Rusya’dır. Ekonomi Bakanlığı verilerine 
göre Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında en fazla ticareti sırasıyla 
Almanya, Rusya, Çin, İtalya, ABD, İngiltere, Fransa, İran, Irak 
ve İspanya ile yapmıştır. Tablo 4.10 biraz daha daraltılarak 
incelendiğinde ise bu 4 ülkenin en yoğun ticaret hacmine sahip 
olunan ilk 6 ülke içerisinde yer aldığı da tespit edilmektedir.

Tablo 4. 9 : Türkler’in yoğun ziyaret ettiği ilk on ülke ile dijital iletişimde ilk onda yer alan 
büyükelçilikler (TÜİK, 2013).

Tablo 4. 10 : Türkiye’nin en yoğun dış ticareti olan ilk on ülke ve dijital iletişimde ilk onda yer alan 
büyükelçilikler (Ekonomi Bakanlığı; 2013, 2014)

 Büyükelçiliklerin Dijital Medya Kullanımı ve British Broadcasting Corporation Word Service 
Küresel Algı Anketi İle Karşılaştırılması