AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

143

2014 ARALIK

142

Bir araştırma

Elçiliklerin dijital medya kullanım puanlaması 
sonucunda ilk üç sırada yer alan elçiliklerin 
durumları British Broadcasting Corporation (BBC) 
Word Service tarafından gerçekleştirilen Küresel 
Algı Anketi ile karşılaştırılmıştır. (Globescan, 2013; 
Globescan, 2014).
ABD Büyükelçiliği’nin dijital medya performansı 
BBC Word Service tarafından yapılan dünya geneli 
ülkeler algı anketinin Türkiye ayağında ortaya 
çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 2013 yılında 
dünya genelinde ABD’ye olumlu bakanların oranı 
yüzde 45, olumsuz bakanların oranı yüzde 34 ve 
Türkiye’de olumlu bakanların oranı yüzde 27, 
olumsuz bakanların oranı yüzde 59 iken, 2014’te 
dünya genelinde ABD’ye olumlu bakanların 
oranı yüzde 42’ye düşmüş, olumsuz bakanların 
oranı ise 39’a çıkmıştır. Buna karşın Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 36’a yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı ise bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir. 
ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya, dijital 
iletişim eksenli çalışmalarının kamu diplomasisi 
anlamında başarılı olduğu ve dijital medya alanında 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığı söylenebilir. 
İngiltere’nin dijital medya kullanım sonuçları BBC 
Word Service tarafından yapılan dünya geneli 

ülkeler algı anketinin Türkiye ayağında ortaya 
çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 2013 yılında 
dünya genelinde İngiltere’ye olumlu bakanların 
oranı yüzde 55, olumsuz bakanların oranı yüzde 
18’dir. Türkiye’de olumlu bakanların oranı yüzde 
31, olumsuz bakanların oranı ise yüzde 40’dır.  
2014’te dünya genelinde İngiltere’ye olumlu 
bakanların oranı yüzde 56’ya, olumsuz bakanların 
oranı ise yüzde 21’e yükselmiştir. Türkiye’de 
olumlu bakanların oranı yüzde 39’a yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı ise bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir. 
İngiltere Büyükelçiliği’nin sosyal medya, dijital 
iletişim eksenli çalışmalarının kamu diplomasisi 
anlamında başarılı olduğu ve dijital medya alanında 
yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığı söylenebilir. 
İngiltere Büyükelçiliği’nin dijital medya kullanım 
sonuçları BBC Word Service tarafından yapılan 
dünya geneli ülkeler algı anketinin Türkiye 
ayağında ortaya çıkan sonuçlarla örtüşmektedir. 
2013 yılında dünya genelinde Pakistan’a olumlu 
bakanların oranı yüzde 15, olumsuz bakanların 
oranı yüzde 59’dur. 2014’te dünya genelinde 
Pakistan’a olumlu bakanların oranı yüzde 
16’ya, olumsuz bakanların oranı ise yüzde 60’a 
yükselmiştir. Buna karşın 2013’te Türkiye’de 

olumlu bakanların oranı yüzde 22, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 48’dir.  2014’te ise 
olumlu bakanların oranı yüzde 25’e yükselirken, 
olumsuz bakanların oranı bir önceki yıla göre 
gerilemiş ve yüzde 41 olarak gerçekleşmiştir. 
Pakistan’a yönelik dünya geneli algıda pek bir 
değişiklik yokken Pakistan Büyükelçiliği’nin dijital 
medyayı stratejik olarak kullanımı Türkiye’de 
algıları etkilemiştir. Pakistan Büyükelçiliği’nin 
sosyal medya, dijital iletişim eksenli çalışmalarının 
kamu diplomasisi anlamında başarılı olduğu 
ve dijital medya alanında yaptığı çalışmaların 
sonuçlarını aldığı söylenebilir.

2013’te dünya genelinde İsrail’e olumlu bakanların 
oranı yüzde 21, olumsuz bakanların oranı yüzde 
52’dir. 2014 yılında dünya genelinde İsrail’e olumlu 
bakanların oranı yüzde 24’e çıkarken, olumsuz 
bakanların oranı ise yüzde 50’e düşmüştür. Buna 
karşın 2013’te Türkiye’de olumlu bakanların 
oranı yüzde 8, olumsuz bakanların oranı ise 
yüzde 81’dir.  2014’te ise olumlu bakanların oranı 
yüzde 17’e yükselirken, olumsuz bakanların oranı 
bir önceki yıla göre büyük oranda gerilemiş ve 
yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. İsrail’e yönelik 
dünya geneli algıda pek bir değişiklik yokken 
İsrail Büyükelçiliği’nin dijital medyayı stratejik 

Tablo 4. 11: BBC Word Service Küresel Algı Anketi (On Ülke İçin Sonuçlar 2013-2014), (Kaynak: 
http://www.globescan.com/)