BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

15

2014 ARALIK

14

“Biyometrik kimlik doğrulama” sistemine durdurma

Danıştay, SGK tarafından zorunlu hale getirilen 
uygulamayı, kişilik haklarını düzenleyen yasalar ve 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini 
durdurma kararı verdi.

H

astaların, başkalarının yerine muayene olmalarını engellemek isteyen 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Aralık 2013’te hastane ve sağlık 
merkezlerinde zorunlu hale getirilen, kamuoyunda  “avuç içi tarama”  
olarak bilinen “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” uygulaması 
hakkında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi  

Mahmut Konuk’un  açtığı dava sonuçlandı. Bir süredir özel hastaneler başta olmak 
üzere aktif olarak uygulanan sistem, hastaların avuç içi damar izi takibini baz alarak 
kimlik bilgilerinin doğrulanmasını sağlıyordu. 
SES, uygulamanın kişilik haklarını düzenleyen yasalara ve Anayasa’ya aykırı olduğunu 
belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi. Davayı gören Danıştay 15. Dairesi ise 
2014/4562E sayılı ve 11 Eylül 2014 tarihli kararı ile uygulamanın dayanağı olan Sağlık 
Uygulama Tebliği`nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu.  
Daire, kararında Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişilik haklarını 
koruyan maddelerine atıf yaptı. Kişisel verilerin korunması hakkının, kişinin insan 
onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir 
biçimi olduğunu, bireyin hak ve özgürlüklerinin kişisel verilen işlenmesi sırasında 
korunmasının amaçlandığını belirten daire, dava konusu işlemde hukuka uyarlılığın 
bulunmadığını, uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.
 

“Uygulama insan haklarına aykırı”

Danıştay tarafından verilen kararın bir an önce uygulanması gerektiğini belirten SES 
Avukatı Öztürk Türkdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
“Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin ile ilgili olan kanuna göre hasta ancak rıza 
gösterirse avuç için taraması yapılabilir. Yeni düzenleme sonrasında özel hastaneler 
zorunlu olmamasına rağmen avuç içi tarama işlemini zorunluymuş gibi uyguluyordu. 
Bu uygulama ile hastaneler hastaların bütün kişisel bilgilerini de ele geçiriyordu. 
Ancak bu uygulama insan haklarına aykırı bir durum ortaya çıkarıyordu. Biz de bu 
uygulamanın kaldırılması için Danıştay’a başvurduk. Danıştay tarafından verilen 
yürütmeyi durdurma kararını olumlu buluyoruz. Umuyoruz ki verilen bu karar SGK 
tarafından bütün hastanelerde hemen uygulanır ve bu uygulama tamamen kaldırılır.”