BİLİŞİM AJANDASI

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ

17

2014 ARALIK

16

TÜBİTAK’tan 

“e-kitap” ve “e-ders” 

desteği

Akademik e-kitap ile videolardan 
oluşan e-ders içerikleri 
hazırlatacak olan TÜBİTAK, 120 bin 
liraya kadar destek verecek.

T

ürkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 
eğitim ve öğretimin her aşamasında 
akademik kaynak eksikliğinin 
giderilmesi, modern araçlarla 
zenginleştirilen ders materyallerinin 

tüm öğrencilerin erişimine sunulması ve eğitim 
kalitesinin artırılmasına destek amacıyla 
iki farklı çağrı programı başlattı. Program 
kapsamında öğrenciler için akademik elektronik 
kitap (e-Kitap) ile videolardan oluşan e-ders 
içerikleri hazırlatacak. TÜBİTAK Bilim ve Toplum 
Daire Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü’nün açtığı 
“5000-Akademik e-Ders” ve “5000-Akademik 
e-Kitap” çağrılarıyla, dijital eğitim içeriği 
hazırlayacak olanlara TÜBİTAK tarafından 120 bin 
liraya kadar destek verilecek. 

Çağrı programları ile ön lisans, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine yönelik Türkçe kaynaklar 
artırılacak ve ders materyali havuzu oluşturulacak. 
Aynı zamanda akademisyenlerin Türkçe eser 
yazmaları teşvik edilecek. Böylece zengin içeriğe 
sahip akademik kaynakların çeşit ve niteliği 
artırılacak. TÜBİTAK’ın başlattığı program sonunda 
ortaya çıkacak ders malzemeler, çevrimiçi olarak 
tüm öğrencilerin erişimine açılacak ve ücretsiz 
kullanılabilecek. Hazırlanacak eserlerden aynı 

zamanda öğretim elemanları da yararlanabilecek.
TÜBİTAK desteğiyle hazırlanacak e-kitap ve 
e-dersler zenginleştirilmiş içeriğe sahip olacak. 
Dijital eğitim içeriklerinde derslerin anlatımına 
yardımcı olması amacıyla özgün çizim, animasyon, 
simülasyon, sunum, deneyler, fotoğraf, proje 
tabanlı öğrenim teknikleri, video ile etkileşimli 
uygulamalar kullanılacak. Çağrı kapsamında 
e-kitap ve e-ders hazırlamak amacıyla başvuru 
yapacak kişilerin, en az doktora derecesine sahip 
olmaları, dersin ilgili olduğu alanda lisans ya 
da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders 
vermiş olmaları şartı aranıyor. TÜBİTAK’ın projeye 
vereceği destek miktarı, çağrının içeriğine ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek. Akademik 
e-kitap ve e-ders çağrıları kapsamında telif bedeli 
hariç 120 bin liraya kadar destek sağlanacak. 
TÜBİTAK, hazırlanacak e-kitaplar için eser 
sahiplerine toplam 50 bin liraya kadar, e-ders için 
ise 15 bin liraya kadar telif ödeyecek.

Proje başvuruları en geç 31 Aralık 2014 tarihine 
kadar yapılabilecek. Daha önce açıklanan 
“5001-Akademik e-Kitap” ve “5002-Akademik 
e-Ders” programları birleştirildi. Bundan 
sonraki çağrılar, “5000-Akademik e-Ders” ve 
“5000-Akademik e-Kitap” programı üzerinden 
yapılacak.